Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Bruk av IKT i Ecuador

Patricia Bermúdez Arboleda   

Patricia Bermúdez Arboleda disputerer fredag 22. september 2006 for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Information and Communication Technology Appropriation: Ecuador"

Studiet belyser bruken av IKT i Ecuador innenfor tre områder: e-government, e-learning, og ”civil society” med vekt på nettverksbygging.

I løpet av de to siste tiårene har vi vært vitne til en tekno-optimisme med forventninger om at IKT ville føre til radikale sosiale, økonomiske, politiske, kulturelle og utdanningsmessige endringer og fordeler. En slik tankegang er fortsatt den mest gjeldende. Teknologier forårsaker imidlertid ikke sosiale endringer i seg selv. De er utformet og implementert av mennesker innenfor deres sosiale, økonomiske og teknologiske kontekster.

Dette studiet viser hvordan innførsel av IKT innen offentlig administrasjon, læring og blant uavhengige organisasjoner i Latin-Amerika – med vekt på Ecuador – ikke bare har medført positive resultater men også forsterket allerede eksisterende sosiale og kulturelle forskjeller.

Personalia:
Bermùdez Arboleda kommer fra Ecuador. Hun tok Master i Screenwriting ved Universitetet i Bergen i 2000. Hun har arbeidet med det EU/Latin-Amerikanske samarbeidsprogrammet ”Cybernarium” om nye medier og demokrati siden 2004. Bermudez begynner som 1.amanuensis ved San Fransisco de Quito University fra januar 2007.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.09.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Alternative modernities and access to ICTs outside organized paths of access (e.g. pirated software, cybercafés and other venues) in the context of Ecuador”
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.09.2006, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1

Kontaktpersoner:
Kate Goodnow, tlf. 55 58 91 34, epost: kate.goodnow@infomedia.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.