Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Dental fluorose i Etiopia

Wondwossen Fantaye   
Wondwossen Fantaye disputerer 11. mars for Ph.D-graden ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Dental fluorosis in Ethiopia. An assessment of dental fluorosis and relation to dental caries as well as the social acceptance of fluorotic teeth in rural and urban areas".

Det er estimert at mer enn 260 millioner mennesker konsumerer drikkevann med et fluoridinnhold over 1,5 mg/l som er maksimumsverdien satt av WHO. Majoriteten av disse bor i tropiske strøk. Et forhøyet fluorinntak under perioden da tenner dannes kan gi dental fluorose. Dette er en utviklingsforstyrrelse som i milde former kan sees som en kritthvit, porøs emalje. I mer alvorlige grader ser man at deler av emaljen mangler helt.

Formålet med denne studien var å studere dental fluorose blant skolebarn i et høy-fluorid område i Etiopia, samt identifisere forhold som har betydning for utviklingen av dental fluorose og tannsykdommen karies. Studien tok videre sikte på å studere eventuelle sosiale og psykologiske virkning av dental fluorose blant skolebarn.

Studien ble utført i 3 landsbyer på sukkerplantasjen Wonji Shoa (rural bosetting), samt i to urbane strøk, Addis Abeba og Nazareth.

Forekomst og alvorlighetsgrad av dental fluorose var sterkt relatert til fluoridinnholdet i drikkevannet. Tenner med alvorlig grad av fluorose var mer mottakelig for karies sammenlignet med tenner som var lett affisert av dental fluorose.
Avhandlingen gir videre holdepunkter for at alvorlighetsgrad av dental fluorose reduseres ved forlenget ammingsperiode i spebarnsalder, bruk av leirkrukker til oppbevaring (lagring) av vann (leiren binder fluor), og ved redusert inntak av fisk og te blant barn. Barn var bevisst fenomenet dental fluorose, men satte det i sammenheng med dårlig stell av tenner. Mild grad av dental fluorose så ut til å være akseptert estetisk sett blant de undersøkte barna, mens mer alvorlig grad av dental fluorose ble sett på som uakseptabelt. Mødre var mer kritisk til dental fluorose enn deres barn.

Personalia:
Wondwossen Fantaye er født i Addis Abeba, Etiopia, i 1958. Han har sin odontologiske grunnutdanning fra Universitetet i Palacky, tidligere Tsjekoslovakia (nå Tsjekkia) i 1985. I 1999 kom han til Universitetet i Bergen som doktorgradsstudent ved Det odontologiske fakultet og Senter for internasjonal helse. Han er nå ansatt som tannlege ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Addis Abeba, hvor han vil ha ansvar for å etablere en tannlegeutdanning i Etiopia.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.03.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Is dental fluorosis a disease? "
Sted: Auditorium 1, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.03.2005, kl. 10:15, Auditorium 1, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17.

Kontaktpersoner:
Wondwossen Fantaye, tlf: 55 27 69 95, epost: Fantaye.Wondwossen@student.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.