Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Hjemmebasert tuberkuloseomsorg i Tanzania

Eliud Richard Wandwalo   
Eliud Richard Wandwalo disputerer 15. november 2005 for PhD-graden ved Det medisinske fakultet, Universitet i Bergen med avhandlingen:

"Community tuberculosis care in Tanzania: the role of direct observation of tuberculosis treatment and collaborative TB and HIV/AIDS intervention."

En av de største utfordninger helsesystemer står overfor ved innganen til det 21. århundre er kampen mot tuberkulose. Tuberkulose (TB) er blant de ti hyppigste årsakene til sykdom og død globalt sett. Av de ca 8 millioner nye tilfeller av TB hvert år, forekommer 80% i de 22 mest belastete landene. Tanzania er blant disse 22. Eliud Wandwalos avhandling er basert på studier som ble foretatt for å kartlegge behandlingsresultater, kostandseffektivitet og brukervennlighet for to forskjellig tilnærminger til TB-behandling: Helsesenterbasert og hjemmebasert. I tillegg ble det foretatt en vurdering av hvor gjennomførbart det er å etablere samarbeid mellom TB- og HIV-omsorg på distriktsnivå.

Prosjektet har vist at hjemmebasert tuberkulosebehandling en effektiv, pasientvennlig, rimelig og kostnadseffektiv tilnærming. Det har også vist at det er mulig å etablere et effektivt samarbeid mellom tuberkuloseomsorgen og HIV-omsorgen på distriktsnivå. Suksessraten for hjemmebehandlingen var 85%, sammenliknet med 83% for den helsesenterbaserte behandlingen. Den totale kostnaden for hjemmebehandling var 94 dollar, mot 145 dollar for helsesenterbasert behandling. Hjemmebehandlingen reduserte den totale kostnaden med 35%. For pasientene var kostnadsreduksjonen på 72%, for helsevesenet 27%. Hjemmebehandling var mer kostnadseffektivt med 128 dollar pr pasient vellykket behandlet, mot 203 dollar pr pasient vellykket behandlet ved helsesenter. Undersøkelsen viste også at integrert TB- og HIV-omsorg førte til at man oppdaget 3 ganger så mange tuberkulosetilfeller blant HIV/AIDS-pasientene.

Resultatene fra undersøkelsen blir nå implementert på distriktsnivå, og har betydning for planlegging av tuberkuloseomsorgen i Tanzania og hvilken rolle hjemmebasert behandling skal ha, også i integrert TB- og HIV-omsorg.

Personalia:
Eliud Wandwalo er utdannet lege og arbeider nå i det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Tanzania. Han har sin medisinske embetseksamen fra universitetet i Dar Es Salaam i 1995. Han har tidligere en Mastergrad fra Universitetet i Bergen i år 2000. Etter feltarbeid kom han tilbake til Norge i 2003 for å fullføre doktorgradsstudiet. Han er gift og har ett barn.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.11.2005, kl. 09:15, Birkhaugsalen,3.etg. Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Eliud Richard Wandalo, epost: ewandwalo@hotmail
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.