Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Underernæring og ulikheter i barnehelse

Henry Wamani   
Henry Wamani disputerer 25. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Malnutrition and child health inequalities. The case of Uganda and sub-Saharan Africa."

Forekomsten av underernæring hos barn i verden har synker stadig men reduksjonen har ikke vært så stor i Afrika sør for Sahara som man håpt. Fortsatt er de helsemessige og sosiale konsekvensene av underernæring alvorlige i form av økt barnedødelighet og langsiktig nedsatt helse. Avhandlingen presenterer funn fra en tverrsnittsstudie av 720 mor-barn par i Uganda og en re-analyse av 65.000 barn under fem år fra 16 demografiske helseundersøkelser (DHS-Demographic and Health Surveys) i 10 land i Afrika fra 1995 til 2004. Tidligere studier har vist at forskjeller i barnehelse kan vurderes ved å se på forekomsten av 'lav høyde for alder,' som viser at barnets vekst er langsommere en den burde. Denne studien har analysert ulik praksis og kunnskap om ernæring for barn opp til 2 år og brukt 'lav høyde for alder' som indikator for ulikheter i barnehelse.

Avhandlingen beskriver en eksisterende ernæringspraksis for småbarn i Uganda per i dag som er utilfredsstillende. Det er utstrakt bruk av annen føde før ammingen kommer i gang (43%), utstrakt bruk av tilleggskost som forstyrrer fullamming i tidlig fase (21%), sen introduksjon av nødvendig føde i tillegg til brystmelk (16%) og for få måltider per dag (42%). Sammenhengen med sosioøkonomisk status var ikke åpenbar for disse trendene med unntak av at de minst fattige brukte mer meieriprodusert melk enn de fattigste, og at de med utdannelse høyere enn grunnskolen brukte mer spesialtilberedet tilleggskost til barna enn mødre uten formell skolegang. Mors utdannelse var en god prediktor for helseforskjellene hos barna. Samleanalysen av DHS-dataene viste at forekomsten av 'lav høyde for alder' er 40% for gutter og 36% for jenter. Dette er en svært høy forekomst av 'lav høyde for alder' og en tydelig markør for helseforskjellen som eksisterer i Afrika Sør for Sahara. De fra lavere sosioøkonomiske kår led mer under helseforskjellene enn de fra høyere sosioøkonomiske kår og gutter hadde en tendens til å komme verre ut enn jenter.

Avhandlingen foreslår at økt sosioøkonomisk status og balanse mellom jenter og gutter i grunnskolen er viktige angrepspunkt for bedring av helseforskjellene hos barn. Videre anbefales det økt forskning på årsakene og konsekvensene av den økte forekomsten vi kan se av for lav høyde i forhold til alder hos gutter i forhold til jenter.

Personalia:
Dr. Henry Wamani ble uteksaminert som Cand. Med fra Makerere Universitet i Kampala, Uganda, i 1993. Han har jobbet som lege i Uganda samt vært leder for Kontrollprogrammet for Diaré sykdommer (CDD/AR) i helsedepartementet i Uganda (1995-99), ledet WHO/UNICEF strategien for IMCI (Integrated Management of Childhood Illness) i Kampala (1999-2001). Dr. Wamani fullførte sin Master fra Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen i 2003 og fortsatte på doktorgradsprogrammet samme sted.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.05.2005, kl. 16:00. Oppgitt emne: "Targeted versus universal approaches to address stunting."
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelands Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.05.2005, kl. 09:15, Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelands Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Henry Wamani, epost: Henry.Wamani@student.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.