Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Khat og munnbakterier: venner eller fiender?

Nezar Noor Al-hebshi   
Nezar Noor Al-hebshi disputerer fredag 16. desember 2005 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Khat and oral microbiota – a microbial study with relevance to periodontitis and dental caries”

Tannråte og tannløsningssykdom er blant de hyppigst forekommende infeksjonssykdommene hos mennesker. De skyldige bakteriene tilhører den normale munnfloraen, men forekommer i økt antall ved disse tannsykdommene. Mesteparten av de hittil påviste 700 artene av munnbakterier er ikke sykdomsfremkallende. Khat (blader av planten Catha edulis) tygges legalt eller illegalt av millioner av mennesker i mange land inkludert Norge. Det er få og tildels motstridende opplysninger om hvordan tygging av khat påvirker tannhelsen. Denne doktoravhandlingen hadde som mål å finne ut om vanemessig khattygging påvirker munnbakteriene. Undersøkelser viste at tannbelegg fra personer i Yemen som tygget khat og fra den siden av tannrekkene deres hvor khat ble tygget hadde høyere forekomst av ikke-sykdomsfremkallende bakterier og lavere antall av arter som settes i forbindelse med de nevnte tannsykdommene enn personer som ikke tygget khat og tenner hvor khat ikke ble tygget. Vandige uttrekk fra khat hemmet veksten av de sykdomsfremkallende bakteriene mens de undersøkte ikke-sykdomsfremkallende artene ble lite eller ikke påvirket. Uttrekkene hindret også den viktigste tannråtebakterien (Streptococcus mutans) i å feste seg til glassflater, som av praktiske grunner ble brukt i stedet for tannflater. Basert på resultatene i avhandlingen konkluderer doktoranden med at khat inneholder bakteriehemmende stoffer som kan virke gunstig på tannhelsen hos khattyggere, men at dette ikke bør nyttes som et argument for å tygge khat.

Personalia:
Nezar Noor Al-hebshi er født I 1975 I Sanaa, Yemen. Han tok en BA grad i odontologi i 1999 ved University of Science and Technology i Yemen. Han ble tatt opp på forskerutdanningen ved Det odontologiske fakultet i 2001.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.12.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Population differences and similarities in the oral microflora”
Sted: Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.12.2005, kl. 09:15, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17

Kontaktpersoner:
Nezar Noor Al-hebshi, epost: nezar.al-hebshi@student.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen finnes elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/858

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.