Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Nye metoder for å knekke krypterings algoritmer

Håvard Molland   
Håvard Molland disputerer onsdag 10. august for Ph.D.graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"New Methods for Crypt Analysis of Stream Ciphers"

Kryptologi er læren om å sikre informasjon for lagring og kommunikasjon ved bruk av matematiske teknikker. Ved bruk av en krypteringsalgoritme kan vi for eksempel kryptere en melding og sende den over en usikker kanal som Internett. Mottakeren av den krypterte meldingen kan bare få tilbake en lesbar melding dersom han også har en tilsvarende hemmelig nøkkel, mens en eventuell avlytter ikke har mulighet til å forstå meldingen. I dag bruker de fleste kryptografi daglig uten å være klar over det. Mobiltelefoner, nettbanker og nettbutikker er bare noen av mange eksempler på hvor forskjellige krypteringsalgoritmer er i bruk. For at folk skal ha tillit til slikt utstyr, er det viktig at krypteringsalgoritmene er grundig testet, slik at sannsynligheten for at det finnes svakheter i dem er lav.

Avhandlingen består av 5 artikler samt en oversiktsartikkel hvor det blir presentert flere nye svakheter i grunnleggende komponenter som er brukt i mange krypteringsalgoritmer. Disse svakhetene er deretter brukt til å implementere nye og raskere angrep på disse algoritmene. Dette gjøres ikke for å ødelegge for de som bruker krypteringsalgoritmene, men for å forsikre oss om at de er sikre. Dersom en krypteringsalgoritme blir funnet å være svak, blir dette publisert slik at alle kan bytte ut algoritmen med en som er sikrere. Dette fører til at nye og sterkere krypteringsalgoritmer blir utviklet. Dersom grundig og langvarig kryptanalyse ikke fører fram til nye angrep, kan man derimot anta at en krypteringsalgoritme er sikker. Før en ny krypteringsalgoritme blir tatt i bruk, er det derfor vanlig at den er grundig analysert av kryptanalytikere i flere år.

Personalia:
Håvard Molland er født i Haugesund i 1975. Han tok hovedfag i informatikk ved Universitetet i Bergen i 2000. Etter hovedfaget jobbet han blant annet i DnB, før han ble ansatt som stipendiat høsten 2002. Hans doktorarbeid er utført ved Institutt for informatikk.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.08.2005, kl. 14:15, Store auditorium (rom 2144), Høyteknologisenteret i Bergen.

Kontaktpersoner:
Håvard Molland, tlf: 55584019, epost: Havard.Molland@ii.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.