Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Nord-irsk samtidspoesi

Ruben Moi   
Ruben Moi disputerer lørdag 29. januar for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Crossing the Lines: The Postmodernisms of Paul Muldoon's Poetics."

Avhandlingen utgjør en kritisk studie av diktningen til den nord-irsk-amerikanske og prisbelønte samtidsforfatteren, Paul Muldoon (1951-). Prosjektet utforsker de ulike relasjonene mellom Muldoon's dekonstruktive diktning, postmoderne litteraturteori, og de ulike konseptualiseringer av komplekse samfunnsforhold i Nord-Irland, som forfatterskapet hele tiden går i dialog med. Introduksjonen tar utgangspunkt i en performativ presentasjon av en av dikterens karakteristiske tekstkonstellasjoner med en påfølgende diskusjon av de ulike posisjoner innenfor aktuelle tekstteorier. En underliggende problemstilling for de påfølgende tekstanalysene er nyansene i overgangene mellom modernistisk estetikk og senere reaksjoner. Disse analysene inkorporerer også ulike intertekstuelle relasjoner til den nord/irske kanon og samtidspoesien. Ettersom Muldoon's teoribevisste teksteksperimenteringer forholder seg til radikal modernitetskritikk og poststrukturell språkfilosofi, rammes hans forfatterskap av en rekke intellektuelle motforestillinger: relativisme, tekstparasittisme, nihilisme og politisk ansvarsfraskrivelse.

Avhandlingen argumenterer for at i den grad de ulike diktsamlingene svarer til en slik kritikk, har disse posisjonene likevel radikale konsekvenser for de ulike orienteringer i dagens diktning, så vel som de samfunnsforhold disse tekstene forholder seg til på indirekte og intrikat vis. Muldoon's diktning underminerer og overskrider tilgjengelige tekstilnærminger og fordrer derfor ny terminologi og videreutvikling av etablerte fortolkningsmodeller. Således søker avhandlingen på ulike måter å presentere hvordan Muldoon's radikale språkstilistikk og underminerende formkonstruksjoner fornyer og forandrer de poetiske og postmodernistiske posisjoner, og hvilke mulige konsekvenser denne type samtidsdiktning har for de mange ulike diskurser som bidrar til revalueringer og radikalisering av språk, poesi, identitet og sosiale agendaer i Nord-Irland. Prøveforelesningen fokuserer på Samuel Becketts "Texts for Nothing".

Personalia:
Ruben Moi er født i 1964 og er opprinnelig fra Kristiansand. Han har en cand. philol. grad fra Universitet i Tromsø og har tidligere jobbet som høgskolelektor ved Høgskolen i Harstad. Moi arbeider nå som førstelektor ved Engelsk institutt ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.01.2005, kl. 16:30. Oppgitt emne: "An interpretation of Samuel Beckett's Texts for Nothing."
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen Skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.01.2005, kl. 10:15, Auditorium B, Sydneshaugen Skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Ruben Moi 55 58 31 50 (a), 55 20 37 87 (p) , epost: Ruben.Moi@eng.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.