Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Analyse av krypteringssystem

John Erik Mathiassen   
John Erik Mathiassen disputerer 13. oktober for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Cryptanalysis of Block Ciphers and Hash Functions"

Avhandlingen omhandler blokkchiffer og hashfunksjoner som begge er deler av fagfeltet kryptologi. Kryptologi er læren om metoder for å oppnå sikker lagring og flytting av informasjon. Blokkchiffer er en av de vanligste typer krypteringssystem, og brukes til å omforme eller kryptere informasjon til hemmelig form. For å kunne lese informasjonen igjen må den omformes tilbake til leselig form igjen. Hashfunksjoner derimot brukes blant annet til å gjøre digitale signaturer effektive og sikre. Dersom hashfunksjonene viser ser å være for dårlige kan dette true sikkerheten til digitalesignaturer. Hashfunksjoner brukes også i passordsystem for innlogging på datamaskiner, og i system for å sikre at informasjon ikke blir endret av uvedkommede.

I avhandlingen er det presentert noen angrep på velkjente blokkchiffer og hashfunksjoner. Disse angrepene er ikke av en sånn art at vi kan frykte falske digitale signaturer, men det sier at sikkerheten av systemet ikke er så god som man opprinnelig trodde. Dersom man logger inn på nettbanken så bruker man sertifikater med digitale signaturer for å være sikre på bankens identitet, og kryptering for å skjule informasjon for uvedkommede. Trusler mot sikkerheten i nettbanker er nok sjelden på grunn av svakheter i selve krypteringssystemene, men heller måten systemene skrudd sammen.

Personalia:
John Erik Mathiassen er født på Karmøy i 1976. Han tok hovedfag i informatikk ved Universitetet i Bergen i 2000. Etter det har han jobbet i DnB. Han har jobbet med doktorgraden ved Institutt for Informatikk.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.10.2005, kl. 11:15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
John Erik Mathiassen,tlf: 55584261, epost: johnm@ii.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.