Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Moderne og antikke greske fester

Evy Johanne Håland   
Evy Johanne Håland disputerer fredag 18. mars for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Greske fester, Moderne og Antikke: En sammenlignende undersøkelse av kvinnelige og mannlige verdier".

Avhandlingen er tverrfaglig og tverrperiodisk. Ut fra en komparativ analyse av viktige religiøse fester og livsfaseritualer, foretas en undersøkelse som viser betydningen av kulter knyttet til den greske kvinnesfæren og relasjonen til den offisielle mannsdominerte ideologi. I festene møter en supplerende, komplementære eller konkurrerende ideologier forbundet med kjønn, og en opplever at vi ikke har å gjøre med en enveismakt i det greske kulturområdet, men heller konkurrerende makter, knyttet til de to kjønn og deres respektive sfærer. Poenget er hvilket ståsted en vurderer makten fra. Foruten forholdet mellom kjønnene, møter vi også forholdet mellom stor- og småsamfunnet, offisiell religion og folkereligion. Undersøkelsen utdyper vår kunnskap om antikkens, men også dagens samfunn generelt, fordi den tar for seg forholdet mellom forskjellige sfærer som har sine egne verdisystemer som både konkurrerer og overlapper hverandre, men ikke desto mindre sameksisterer.

Personalia:
Evy Johanne Håland er født i 1957 og oppvokst i Bergen. Hun avla hovedfag i antikkhistorie og pedagogisk eksamen ved Universitetet i Bergen i 1990. Etter en periodes undersvisningsengasjement ved Historisk institutt, UiB, ble hun ansatt som NFR-stipendiat i 1992-1995. Senere har hun hatt undervisningsengasjementer samme sted. I deler av stipendperioden og senere har hun oppholdt seg ved Det norske institutt i Athen kombinert med feltarbeider i Hellas. Tidligere har hun hatt et tilsvarende opphold ved Det norske institutt i Roma kombinert med feltarbeid i Sør-Italia, samt studieopphold ved Sorbonne-universitetet i Paris.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.03.2005, kl. 10:15, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Evy Johanne Håland, tlf.: 55 26 56 19
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.