Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Kvinner og utvikling i Stillehavet

Annelin Eriksen   
Annelin Eriksen disputerer 31. mai for dr.polit.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Silent Movement: transformations of gendered social structures in North Ambrym, Vanuatu".

Studien belyser hvordan kvinner fra Ambrym, et lite øysamfunn i Melanesia, klarer å arbeide kollektivt om prosjekter og til en viss grad har større suksess, for eksempel med utviklingsprosjekter, enn menn som styrer prosjekter. Avhandlingen viser at kvinner har en større tradisjon for å arbeide kollektivt, og at dette kan knyttes til slektskapsideer og praksiser. Når kvinner gifter seg flytter de alltid til mannens hushold. Dette medfører at kvinner i større utstrekning enn menn har to hushold å forholde seg til. Hun har fremdeles en viktig rolle i det husholdet hun vokste opp i selv etter at hun er flyttet derifra. I avhandlingen blir det argumentert for at kvinner har en essensiell rolle som forbindelsesledd mellom hushold, og at det er denne praksisen knyttet til kvinner som gjør kvinner spesielt egnet til å arbeide kollektivt. Da kirken ble innført i det forrige århundre for eksempel hadde misjonærene store problemer med å få befolkningen til å samarbeide om å etablere en kirkeforsamling. Det var etter at kvinnene ble aktive i kirken at dette løsnet.

Videre viser avhandlingen at Ambrym kvinners rolle som forbindelsesledd får ny og større betydning etter at det ble vanlig å reise til de større byene, ofte hovedstaden Port Vila som er lokalisert på en annen øy, for å jobbe i kortere eller lengre perioder. Menn fra øyen Ambrym gifter seg sjelden vekk fra øyen fordi arv av jord går fra far til sønn, men midlertidige arbeidsperioder i byen er ikke uvanlig. Kvinner reiser derimot ikke bare for å få arbeid, men flytter også fordi ekteskapspartnere i større grad nå enn før er fra en annen øy, og disse bor oftere i byen enn på hjemøyen. Kvinner i byen har dermed et større nettverk enn menn som kommer kun for midlertidig arbeid. Kvinner fra øyen som har bodd i byen på mer permanent basis er viktige brobyggere mellom folk fra ulike øyer og skaper nye felleskap på tvers av øytilhørighet.

Personalia:
Annelin Eriksen kommer fra Sauda, men har vært bosatt i Bergensregionen siden hun begynte på Universitetet i 1991. Hun fikk cand.polit. grad i sosialantropologi i 1998. Siden 2000 har hun vært ansatt som stipendiat ved Institutt for sosialantropologi.

Tidspunkt og sted for disputasen:
31.05.2005, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Prof. Keysersgt. 1.

Kontaktpersoner:
Annelin Eriksen, epost: annelin.eriksen@sosantr.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.