Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Koder for skeive kanaler

Pål Ellingsen   
Pål Ellingsen disputerer mandag 19. desember for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Iterative Decoding for the Z-channel"

Kommunikasjon mellom mennesker foregår i større og større grad via digitale medier som internett og mobiltelefoni. Felles for alle typer digital kommunikasjon er at informasjonen som sendes, enten det er tekst eller tale, blir gjort om til en strøm av 0- og 1-tall. Når man kommuniserer på denne måten brukes avanserte matematiske teknikker for å sørge for at kommunikasjonen blir mest mulig feilfri, og at kapasiteten i kommunikasjonslinjene utnyttes best mulig. Slike teknikker for kommunikasjon kalles koding, og det teoretiske fundamentet for disse kalles kodeteori. Det er denne teorien som er grunnlag for avhandlingen.

Avhandlingen består av 4 artikler som tar opp ulike sider av koding for en bestemt kanal kalt Z-kanalen. Denne kanalen er slik at det bare forekommer feil i en av kanalverdiene, enten 0 eller 1. En slik kanal kalles asymmetrisk, og denne egenskapen byr på spesielle utfordringer for kodeteorien.

Blant de viktigste funnene i avhandlingen er en ny øvre grense for feilsannsynligheten ved kommunikasjon over Z-kanalen og nye betingelser for konstruksjonen av effektive koder. Videre blir det gitt en ny kodekonstruksjon som er spesielt tilpasset kanalen for å oppnå best mulig utnyttelse av kapasiteten. Til slutt vises det hvordan bruk av kodingsteknikker for Z-kanalen kan kombineres med andre teknikker for å rette feil på for eksempel optiske lagringsmedier.

Personalia:
Pål Ellingsen er født i Trondheim i 1970 og oppvokst i Stavanger. Han tok hovedfag i matematikk ved Universitetet i Tromsø i 1996, og han ble ansatt som stipendiat ved universitetet i Bergen høsten 2001 med professor Øyvind Ytrehus som veileder. Hans doktorarbeid er utført ved Institutt for informatikk ved UiB og som Visiting Scholar ved Centre for Magnetic Recording Research ved University of California, San Diego. Fra 1. oktober har han vært ansatt som 1. amanuensis ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.12.2005, kl. 13:15, Store auditorium (rom 2144), Høyteknologisenteret i Bergen.

Kontaktpersoner:
Pål Ellingsen, 51 89 97 76 (a), 900 78 958 (p) , epost: paale@nith.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.