Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2005

NY DOKTORGRAD

Dyrking av kreftceller på kunstig munnslimhinne

Daniela Elena Costea   
Daniela Elena Costea disputerer for sin dr. odont. grad fredag 15. april 2005 ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Epithelial-mesenchymal interactions in normal and neoplastic human oral mucosa - a study on in vitro organotypic models".

Munnhulekreft rammer mellom 300 og 350 nordmenn årlig, og forekomsten er økende. Det er kjent at røyking, gjerne i kombinasjon med alkohol, er viktigste årsak til munnhulekreft. Costea har utviklet en modell av kunstig munnslimhinne der cellene er hentet fra små biter av vev fra pasienter som har trukket visdomstenner. I den første delen av avhandlingen har hun vist at de beskyttende ytre cellelagene (epitelet) ikke kan få normalt utseende dersom de ikke dyrkes sammen med underliggende bindevev. Bindevevet styrer således epitelcellenes vekst, spesialisering og funksjon. I den andre delen av avhandlingen er de normale epitelcellene byttet ut med kreftceller. Kreftcellene påvirker da bindevevscellene på en slik måte at de hjelper kreftcellene å infiltrere i bindevevet. Hvis man skifter ut bindevevscellene fra mennesket med bindevevsceller fra mus, vil ikke kreftcellene kunne påvirke dem på samme måte, og kreftcellene sprer seg ikke så lett. Kommunikasjonen mellom kreftcellene og bindevevscellene er altså avhengig av at cellene kommer fra samme art.

Arbeidet i Costeas avhandling betegnes som grunnforskning og bidrar til økt kunnskap om mekanismer ved utvikling av munnhulekreft. Bedre forståelse av bindevevscellenes betydning ved kreftspredning gir muligheter for bedre behandlingsmetoder, der man i tillegg til å behandle kreftcellene også behandler bindevevscellene som omgir kreftsvulsten. Utviklingen av kunstige munnslimhinner gir også en forsøksmodell som kan benyttes for å studere hva som skjer når slimhinnene blir eksponert for andre potensielt skadelige miljøfaktorer.

Personalia:
Daniela Elena Costea er født i Onesti, Romania i 1973. Hun har sin odontologiske grunnutdanning fra Universitet Carol Davila i Bukarest, Romania i 1997. Hun fortsatte deretter medisinstudiet ved Det medisinske fakultet i Bukarest, og jobbet samtidig i 3 år ved Avdeling for Oral Patologi, Universitet i Bukarest. I år 2000 kom hun til Universitet i Bergen som doktorgradsstudent ved Det odontologiske fakultet og Senter for internasjonal helse, i kraft av en samarbeidsavtale mellom Det odontologiske fakultet og Universitetet Carol Davila. Etter fullført dr. grad skal hun jobbe som gjesteforsker ved Kings College, University of London.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.04.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Potential uses of stem cells in clinical odontology"
Sted: Auditorium 1, Det odontologiske fakultet, Årstadsveien 17.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.04.2005, kl. 10:15, Auditorium 1, Det odontologiske fakultet, Årstadsveien 17.

Kontaktpersoner:
Daniela Elena Costea, tlf 55 97 55 49, epost: daniela-elena.costea@student.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.