Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Rock i reservatet

Yngvar Bordewich Steinholt   
Yngvar Bordewich Steinholt disputerer fredag 12. november 2004 for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Rock in the Reservation: Songs from the Leningrad Rock Club 1981-86"

I 1981 åpnet en rockklubb i Leningrad etter initiativ fra rockmiljøet, regionale myndigheter og KGB. Rock fantes offisielt sett ikke, men rockfolket trengte et samlingssted og myndighetene ønsket oversikt og kontroll. Resultatet ble et reservat for rock under offentlig tilsyn.

Basert på lokale kilder og feltarbeid blant rockklubbens veteraner, retter Steinholts avhandling fokus på klubbens første fem år, sett i lys av rockens framvekst i Leningrad siden 1960-tallet. I sanger av fire sentrale rockklubb-band kartlegges stil- og uttrykkselementer ved musikk og tekst. Sangene gis status som kilder som belyses av, og belyser, beskrivelsene av rockmiljøet. Analysene viser at Leningrads rockmusikere tidlig hadde inngående kjennskap til rockens musikalske og tekstuelle stilkonvensjoner. Til disse utviklet de en rocklyrikk som forente rockens estetikk med den russiske litterære tradisjonen. Denne satsingen på det litterære ses bl.a. i sammenheng med et mål om å vinne rocken anerkjennelse i det offisielle sovjetiske kulturlivet.

Studien avdekker mangeartede, og ofte motstridende strategier i rockmiljøets forhold til myndighetene. Her utfordrer den forestillinger om rock som en enhetlig, politisk fundert motkultur rettet mot det sovjetiske systemet.

Personalia:
Yngvar B. Steinholt, f. 1969, oppvokst i Mosjøen og Tromsø. Tok cand. philol.-graden i russisk ved Universitetet i Tromsø, våren 1996. Arbeidet som tolk og oversetter i russisk i Sør-Varanger og Tromsø 1996-99. Deretter opererte han som frilanser i Århus, til han begynte sin stipendperiode ved UiB i februar 2001. Arbeidet med avhandlingen er finansiert av Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.11.2004, kl. 10:15, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Yngvar Bordewich Steinholt, tlf: 55 58 31 57, epost: yngvar.steinholt@krr.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.