Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Kunnskapens rolle i internasjonal policy

Ole Jacob Sending   
M.A. Ole Jacob Sending disputerer 11. juni for dr.polit-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"How Does Knowledge Matter? The formation, content and change of international population policy"

Avhandlingen analyserer hvordan vitenskapelig kunnskap har formet internasjonal befolkningspolitikk. Avhandlingen kritiserer den mest sentrale teorien for å forstå kunnskapens rolle i å forme internasjonal policy, den såkalte teorien om "epistemiske fellesskap". Et epistemisk fellesskap defineres som en gruppe eksperter som deler en type kunnskap og et sett av politiske målsettinger. Slike epistemiske fellesskap hevdes å kunne påvirke internasjonal policy når statlige beslutningstakere er usikre på hva som er i deres beste interesse. Avhandlingen kritiserer denne teorien på tre punkter: Den definerer kunnskap som nøytral og upåvirket av politiske og normative betraktninger, den undersøker ikke forholdet mellom epistemiske fellesskap og andre type aktører, og den analyserer ikke endringer over tid i hvordan kunnskap kan påvirke internasjonal policy. Et alternativt perspektiv utvikles som flytter fokus fra visse aktører til kunnskapens produksjon, innhold og effekt på policy. Analysen viser, først, at den kunnskapen som var grunnlaget for internasjonal befolkningspolitikk var sterkt preget i sitt fokus og innhold av politiske mål knyttet til Den Kalde Krigen. Den viser videre at denne kunnskapen ble omformet til politikk i en samhandling mellom ekspertgrupper og sosiale bevegelser. Avhandlingen viser også at måten kunnskap påvirker internasjonal policy har endret seg i løpet av de siste tyve årene. Endelig introduseres et begrep om "kunnskapens organiserende kraft" i et forsøk på å vise hvordan den politiske dynamikken i et policy-felt er grunnleggende organisert av den kunnskapen som ligger til grunn for den.

Personalia:
Ole Jacob Sending født 1972 kommer fra Tønsberg, og ble M.A. i statsvitenskap i 1998. Han ble ansatt ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt som dr.gradsstipendiat i 1999 gjennom stipend fra Norges Forskningsråd. Han har vært gjesteforsker ved International Peace Academy i New York og ved Stanford University i Palo Alto, USA. Sending er i dag ansatt som seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.06.2004, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Knowledge, interests and agency in the study of public policy making"
Sted: Auditoriet, Ulrikke Pihls Hus, Keysersgate 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.06.2004, kl. 13:15, Auditoriet, Ulrikke Pihls Hus, Keysersgate 1

Kontaktpersoner:
Ole Jacob Sending, tlf. 22 99 40 00/4110 , epost: ojs@nupi.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.