Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Nevrologi i øyeperspektiv ved konzo, sovesyke og nevroAIDS - kliniske studier i Kongo

Jean-Claude Mwanza   
Jean-Claude Mwanza disputerer torsdag 24. juni for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Neuro-ophthalmology of konzo, human African trypanosomiasis and neuroAIDS - Clinical studies from the Democratic Republic of Congo"

Studien tok sikte på å beskrive skader i øyets nervebaner ved disse tre sykdommer: konzo, en lammelsesykdom, sovesyke og nevroAIDS. Dette ble gjort blant annet ved å registrere visuelt stimulert potensiale (VEP). Skade i synsnerven og synsbanene bakover til hjernen viser seg å være den vanligste hjernenerveskaden ved konzo, og dette samsvarer med klinisk undersøkelse og registreringer av VEP. Synsbaneskade er symmetrisk og uten sammenheng med varighet eller grad av motorisk problem, hvilket kan indikere to ulike toksiske mekanismer for nerveskade, en i det sensoriske og en i det motoriske avsnitt av nervesystemet. Hovedkarakteristika for sovesyke er papilleødem (synlig hevelse i starten av synsnerven) sannsynlig forårsaket av økt trykk inne i kraniet. VEP-registreringene fanget opp forsinkelser i nervesignalene tidligere enn påvisning av parasitt eller protein-/lymfocytvarsling i ryggmargsvæsken hos noen pasienter. Studien på nevro-aids viste at pasienter med HIV-infeksjon har ulike typer av sykdommer i nervene tilknyttet øyet. Resultatene forteller også at HIV-pasienter med tilsynelatende normale øyne kan ha påviselige forandringer i synsnervebanene.


Personalia:
Jean-Claude Mwanza ble cand. med. i Kongo (Zaire) 1990 og ble spesialist i oftalmologi fra 1996. Han arbeidet som øyelege i Kinshasa Universitetssykehus. Han arbeider også med African Program for Onchocerciasis Control (APOC) og World Health Organisation (WHO) i bekjempelse av elveblindhet. Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen fra august 2000.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.05.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Neuro-ophtalmological complications of Tropical Diseases."
Sted: Auditoriet i Armauer Hansens hus ved Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.06.2004, kl. 09:15, Auditoriet i Armauer Hansens hus ved Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Jean-Claude Mwanza, tlf. 55 97 46 92 og Thorkild Tylleskär, tlf. 55 97 49 75 / 55 97 49 80, epost: jcmwanza@hotmail.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.