Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Læring og administrativ reform

Jorge E. Culebro Moreno   
Jorge E. Culebro Moreno disputerer fredag 20. August 2004 for dr.polit.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Learning and Administrative Reform. The introduction of the New Public Management in the Mexican Federal Public Administration."

Å lære er kanskje en av de viktigste aktivitetene i livet, og studien forsøker å utforske étt element i læring; organisasjonslæring, når New Public Management (NPM) blir introdusert i den meksikanske offentlige sektor. Utgangspunktet er at innføringen av NPM i den meksikanske føderale offentlige administrasjonen kan analyseres som et sett med læringsprosesser. Det har vært observert at både reform i offentlig sektor og organisasjonslæring, har vært forsket mye på, men at disse to fenomenene har blitt analysert separat og man har ikke tatt nok hensyn til betydningen av læring som en del av NPM. Derfor ønsker denne analysen å gi et originalt bidrag til feltet for organisasjonslæring og administrativ reform. Hensikten er å fylle tomrommet mellom læringsteorier og
forskning på administrativ reform.

Det empiriske målet for forskningen konsentrerer seg rundt læringsprosessene som vokser frem av de to hovedstrategiene som den meksikanske regjeringen brukte fra 1994 frem til begynnelsen av 2001, den såkalte administrative modernisering, og budsjettreformen. Avhandlingen studerer følgende institusjonelle felt: (1) Departementet for kontroll og administrativ utvikling, (2) Finansdepartementet, (3) turistsektoren, som inkluderer Departementet for turisme og Det meksikanske rådet for fremme av turisme samt (4) innføringen av "Performance Agreements".

Studien konkluderer med å vise at den administrative reformen involverer ulike nivåer av tvetydighet og konflikt, at NPM inkluderer endringer i regjeringens kunnskapsinfrastruktur, og at det lovverket som endringene finner sted innenfor, virker inn på læringsprosessene.

Personalia:
Jorge E. Culebro Moreno ble født i Mexico By i 1969. Han tok mastergrad i offentlig administrasjon ved Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Mexico, og University of Colorado i Denver, USA, hvor han var utvekslingsstudent. Han ble etterpå advokat og journalist i Mexico. Før han kom til Bergen arbeidet han som amanuensis og konsulent ved CIDE, Mexico og hvor han arbeidet med administrativ reform og organisasjonsanalyse.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.08.2004, kl. 15.15. Oppgitt emne: “Discuss to what degree the New Public Management movement has led to convergence or divergence between different countries.”
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.08.2004, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Jorge E. Culebro Moreno, tlf (Mex) (5255) 5556-2661 (p), epost: jorge.moreno@aorg.uib.no , cjorge@itesm.mx
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 9039 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.