Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Diagnostikk og behandling av HIV-infeksjon i Uganda.

Eric Stephen Lugada   
Cand.med. Eric Stephen Lugada disputerer 17. juni 2004 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Affordable alternatives for managing HIV infected patients in a resource-poor country, Uganda"

Humant immunsviktvirus (HIV) er årsak til den raskest voksende epidemi av sykdom hos mennesker i Afrikanske land. Afrika er en medisinsk sett ressursfattig region, og bare en liten andel av de millioner av mennesker som trenger medikamenter mot HIV og tilhørende infeksjoner, for eksempel tuberkulose, har tilgang til slik medisin. Behandling av HIV og tuberkulose er avhengig av at korrekt diagnose er stilt. Ett av målene med avhandlingen var å finne kostnadseffektive laboratoriemetoder som kunne anvendes i Afrika og som var egnet både til diagnostikk og oppfølging av infeksjon. Det ble påvist forskjellig nivå av hematologiske og immunologiske faktorer i Uganda sammenholdt med andre afrikanske og vestlige land. Dette resultatet viser betydningen av å undersøke lokale forhold, og anskueliggjøre den store variasjon som finnes hos mennesker i ulike regioner. Disse resultatene kan bidra til en bedre oppfølging av behandling av pasienter. I en delstudie, der det ble undersøkt om pasienter med HIV hadde nytte av preventiv terapi mot tuberkulose, viste resultatene at færre pasienter fikk aktiv tuberkulose og færre pasienter døde. Basert på disse resultatene anbefales det å tilby preventiv behandling til pasienter som ikke får ta del i anti-HIV behandling.

Personalia:
Eric Lugada er født i Uganda i 1970. Han studerte medisin ved Makerere University Medical school, Kampala Uganda, og var ferdig utdannet i 1995. Han arbeidet med AIDS-forskning i Uganda før han kom til Universitetet i Bergen som stipendiat ved Institutt for indremedisin, Avdeling for mikrobiologi og immunologi Gades institutt, og Senter for internasjonal helse.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.06.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Highly active retroviral therapy in Africa: experiences, challenges and future perspectives"
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.06.2004, kl. 09:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Eric Stephen Lugada, tlf. 938 26133 , epost: ericlugada@yahoo.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.