Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Optimalisering av behandling for brystkreft

Elton Richard Kisanga   
Elton Richard Kisanga disputerer 16. november 2004 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Pharmacology of low-dose tamoxifen regimens in breast cancer treatment"

Tamoxifen er et antiøstrogen som er mye brukt ved behandling av brystkreft. I USA er det, som det eneste legemiddel, godkjent som forebyggende behandling mot brystkreft til pasienter som har stor risiko for å få denne sykdommen. Meget sjelden forekommer blodpropp og livmorkreft som bivirkninger av behandling med tamoxifen. Selv om disse bivirkningene er alvorlige, er gevinstene av tamoxifenbehandling mye større.

Kisangas funn inngår i en stor studie som gir holdepunkt for at doseringen av tamoxifen kan reduseres betraktelig uten at en mister effekten på brystkreftsvulster. Det er å håpe at en ved en slik reduksjon av dosen, oppnår at bivirkningene avtar eller forsvinner. Det er imidlertid nødvendig med store kliniske studier for å få dette bekreftet før det kan bli aktuelt å redusere de doser som brukes i dag.

Kisanga har funnet fram til eksperimentelle modeller som kan brukes i videre studier for å forbedre behandlingen med tamoxifen mot brystkreft. Dette gjelder både behandling der man kun bruker tamoxifen og behandling der man undersøker tamoxifen brukt i kombinasjon med andre kreftlegemidler.

Personalia:
Elton Richard Kisanga (38) er oppvokst i Tanzania hvor han fikk sin grunnutdannelse. Han har en Bachelor-grad i farmasi fra Universitetet i Dar ES Salaam, Tanzania, og en mastergrad fra Universitetet i Brussel, Belgia. Kisanga har arbeidet som klinisk farmasøyt og undervist i farmakologi ved Kilimanjaro Christian Medical College of Tumaini University, Tanzania.
I forskningsperioden har han vært knyttet til Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen, Institutt for indremedisin, Seksjon for endokrinologi, og Hormonlaboratoriet, Haukeland Universitetssykehus hvor hovedparten av arbeidene har vært utført. Doktorgradsarbeidet har vært finansiert av det norske kvoteprogrammet og Norges forskningsråd.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.11.2004, kl. 15:15. Oppgitt emne: The future role of aromatase inhibitors as adjuvant therapy of breast cancer.
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.11.2004, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag

Kontaktpersoner:
Elton R. Kisanga, tlf 55974369 , epost: elton.kisanga@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.