Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Friske frisører blir i yrket

Bjørg Eli Hollund   
Cand. scient. Bjørg Eli Hollund disputerer fredag 20.august for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Healthy Hairdressers? Airway symptoms and allergy among female hairdressers."

Frisørene i Norge er unge, da mange forlater yrket etter en tid. Vi visste lite om hvorfor frisørene slutter; og dermed ble denne undersøkelsen startet. Resultatet fra dette doktorarbeidet konkluderer med at bl.a de frisørene som får allergi og luftveisplager slutter i faget. Det er de friskeste som blir igjen. Bjørg Eli Hollund er yrkeshygieniker/fysiolog og arbeider nå på Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen. Hun har undersøkt hvordan stoffer som brukes i frisørsalonger virker inn på arbeidsmiljøet. Hun har målt fordampningen av permanentvæske, hårfarge- og rengjøringsprodukter i salonger med god og dårlig ventilasjon. Drøyt 30 salonger og 91 frisører i bergensdistriktet var med i den første undersøkelsen, med Bergen Frisørlaug som viktig samarbeidspartner. Helseundersøkelse av frisørene ble gjort både i 1995 og i oppfølgingsstudien i 1999. Blodprøver fra 1995 viste at Ig E, et mål for allergi var høyere hos frisørene enn i kontrollgruppen.

De eldste frisørene hadde mer luftveisplager, rennende øyne og nese. Mange av frisørene hadde plager når de ble utsatt for permanentvæske, fargestoff, blekemidler og hårspray. I 1999 var fremdeles nivået av Ig E høyt hos frisørene, selv hos dem som hadde sluttet i yrket. Omkring en tredel av dem som var med i 1995 var ute av yrket i 1999. De hadde sluttet på grunn av allergi, muskel- og skjelettproblemer og andre plager.

Da Bjørg Eli Hollund startet undersøkelsen, hadde Arbeidstilsynet nylig gått ut med krav om at alle frisørsalonger skulle montere punktavsug. I 1999 var det atskillig flere som hadde avsug enn i 1995, og undersøkelsen viser at det er færre frisører i 1999 som har luftveisplager i salongene der det er installert avsug. At det er viktig at frisørene bruker punktavsug og hansker. Det er viktig også for frisører som ikke har symptomer, for tiltakene virker forebyggende. "Vi har aldri hatt plager, vi trenger ikke avsug eller hansker," sa en del av frisørene i undersøkelsen i 1995. Fire år senere hadde flere av dem måttet slutte på grunn av allergi etter mange år i yrket. Denne informasjonen må også inn i frisørundervisningen.

Personalia:
Bjørg Eli Hollund er født på Bømlo i 1958. Hun er utdannet bioingeniør ved Haukeland Sykehus i 1979 og Cand.scient i human fysiologi ved Universitetet i Bergen i 1985. Hun har jobbet som bioingeniør ved laboratoriet på Barneklinikken og ved Diakonissehjemmets Sykehus, Haraldsplass. I 1987 begynte hun som yrkeshygieniker ved Arbeidstilsynet 8.distrikt i Bergen, i 1992 ble hun ansatt ved Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen, hvor arbeidet med avhandlingen har vært utført. Arbeidet er finansiert av NHO Arbeidsmiljøfond.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
19.08.2004, kl. 14:15. Selvvalgt emne: "Kan unge jenter som ønsker å få barn jobbe i en frisørsalong".
19.08.2004, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Karakterisering av luftbåren yrkeseksponering i generelle befolkningsundersøkelser"
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.08.2004, kl. 09:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Bjørg Eli Hollund, tlf. 55586116, epost: bjorg.hollund@isf.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.