Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Lungehelse i den eldre befolkningen

Jon andrew Hardie   
Jon Andrew Hardie disputerer fredag 13. februar for dr.med graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Respiratory health and normative values for pulmonary function tests and arterial blood gases in the elderly. A Norwegian general population survey"

Det er en generell oppfatning at eldre mennesker oftere har luftveissymptomer og lungesykdommer. Selv om den eldre befolkning utgjør en stadig større del av totalbefolkningen har det vært lite kunnskap om den faktiske forekomsten av slike symptomer og sykdommer hos eldre mennesker. Samtidig mangler normalverdier for lungefunksjonstester hos de gamle slik at deres testresultater har blitt sammenlignet med normalverdier for yngre.

I avhandlingen "Respiratory health and normative values for pulmonary function tests and arterial blood gases in the elderly" har cand. med. Jon Andrew Hardie sett nærmere på denne mangelen og forsøkt å fylle inn hullene. Hardie og kollegaene har gjennomført en spørreskjemaundersøkelse i Bergens eldre befolkning der det ble spurt om luftveissymptomer og lungesykdommer samt andre viktige faktorer som røykevaner og sykdommer i andre organer. Basert på svarene ble forekomsten av disse sykdommene kartlagt og sammenhengen med kjønn, alder og røykevaner, beskrevet. Forekomst av tungpust økte med alder mens forekomsten av kronisk hoste og piping i brystet var temmelig lik den for yngre aldersgrupper. Omlag 11% av den eldre befolkning forteller at de har enten Astma eller KOLS. Risikoen for samtlige luftveissymptomer og lungesykdommer var vesentlig større hos de som hadde røykt tidligere og enda større hos de som fortsatte å røyke frem til undersøkelsen.

Videre ble en gruppe som svarte at de hadde friske lunger innkalt til lungefunksjonsundersøkelse for å etablere normalverdier for den eldre befolkningen. Studien viser at det kan ha vært en ikke ubetydelig overdiagnose av lungesykdommer hos de eldre tidligere som følge av bruk av feile normalverdier. De nyetablerte normalverdiene vil gjøre det mulig for legene å gjøre en mer nøyaktig vurdering av en eldre persons lungehelse og unngå unødig og uriktig diagnoser.

Personalia:
Jon Hardie er født i 1964 i delstaten Washington i USA der han også har vokst opp. Han kom første gang til Bergen i 1982 som utvekslingselev. Etter to år på universitet i USA kom han igjen til Bergen for å studere medisin (1985-91). Han arbeider nå ved Lungeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.02.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: "The elderly lung at high altitude"
Sted: Birkhaugsalen (3.etg. rom D-303), Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.02.2004, kl. 10:15, Birkhaugsalen (3.etg. rom D-303), Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Jon Andrew Hardie, tlf. 55 97 32 45, epost: jon.hardie@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.