Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2004

NY DOKTORGRAD

Perspektiver fra islam og vitenskap på kjønn og kunnskap.

Kristin Kanzari disputerer fredag 23. januar for dr.philos graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Perspectives from Islam and Science on Gender and Knowledge"

Avdhandlingen tar opp spørsmålet om hvilken betydning kjønn har for erkjennelse og kunnskap. Finnes det to typer kunnskap, en kvinnelig og en mannlig, som også har betydning for vitenskapelig metode og forskningsetiske problemer? Problemstillingen drøftes med referanse til feministiske og tradisjonelle vestlige teorier om kjønn i tradisjonen fra Aristoteles. Perspektivet på denne drøftingen er utviklet fra islams hovedkilde, Koranen, og fra moderne nevrovitenskap om bevisstheten. Også nyere kunnskap i fysiologi og anatomi, spesielt slik som korrigerer rådende kunnskap om kvinners genitale anatomi og reproduktive fysiologi spiller en viktig rolle. På grunnlag av islams lære om kjønns-likhet, etableres et todelt begrep om reproduksjon, forstått slik: reproduktiv aktivitet viser både til det å få barn og til det å utvikle og vedlikeholde en sunn fysiologi, gjennom samleiet. Betydningen av den etiske rammen for den reproduktive aktiviteten (ekteskap) understrekes og videreføres i diskusjonen om hvilken betydning den reproduktive aktiviteten, spesielt dens fysiologiske aspekter, har for kunnskapservervelse, og for sosiale problemer, som for eksempel vold i familien. I denne sammenhengen trekkes inn ny kunnskap om individutvikling (ontogenese), og reduksjonistiske metoder og vitenskapens tradisjonelle skille mellom kropp og sjel diskuteres og kritiseres. Gjennom en grundig analyse av hvilken rolle henholdsvis muntlig og skriftlig språk spiller for vår forståelse av kommunikasjon og kunnskap, og hvordan språk og kommunikasjon er knyttet til den reproduktive fysiologien trekkes det opp retningslinjer for vitenskapelige studier av reproduktiv fysiologi, og det etableres en ny modell i første rekke for vitenskapfilosofiske og samfunnsvitenskapelige analyser av kjønn.

Personalia:
Kristin Kanzari er født i 1959 i Bergen. Hun er utdannet ved Universitetet i Bergen, hvor hun ble cand.philol. i 1996, med hovedfag i filosofi. På 1980-tallet deltok hun i etableringen av Senter for Humanistisk Kvinneforskning, hvor hun også arbeidet som vitenskapelig assistent, knyttet til Norsk Forskningsråds program om kvinnemishandling (1987-1989).

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.01.2004, kl. 10:15, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Kristin Kanzari, epost: kanzari@btopenworld.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.