Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Barnediaré og ernæring i Uganda

   
Barnelegen James Tumwine disputerer onsdag 11. juni 2003 for dr. philos.-graden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Childhood diarrhoea and nutrition in Uganda. Studies in diarrhoea, water, sanitation, nutrition and emerging protozoa".

Barnediaré fortsetter å være en av de viktigste dødsårsakene for barn i lav-inntektsland. Hvert år dør over 2 millioner barn av diaré. Både akutt og vedvarende diaré har vist seg å være en viktig årsak til underernæring hos barn. Underernæring kan i sin tur forverre diarésykdommen gjennom at immunforsvaret svekkes. Det er nylig vist at protozoer (encellete dyr) kan være en forklaring til vedvarende diaré hos barn med nedsatt immunforsvar på grunn av underernæring.

Avhandlingens første del er en del av en større Øst-Afrikansk studie hvor man har sett på vannforsyning, sanitære forhold og diaré i 1015 hjem fra 33 steder, både på landsbygda og i tettsteder i Uganda, Kenya og Tanzania. Studien er en repetisjon av en tidligere studie gjennomført 1967. Her har man nå kunnet sammenlikne vannforsyning, sanitære forhold og diaré over tre årtier.

I avhandlingens andre del har Tumwine sett på forekomst av to typer av protozoer - cryptosporidier og microsporidier - i avføring fra barn innlagt på barneklinikken i løpet av en 15 måneders periode; 1779 barn med diaré og 667 barn uten diaré.

I den tredje delen er 932 barn i et samfunn i vestre Uganda undersøkt for underernæring.

I avhandlingens første del finner man at diaréforekomsten mange steder har økt i forhold til 30 år tidligere. I Uganda i 1967 hadde 16% av barna hatt en diaré-episode i de siste 7 dage før undersøkelsen mot 21 % i 1997. Latrineforekomsten er høy i alle tre landene, 70-96% av husstandene hadde en latrine.

Blant barna med diaré hadde 25% cryptosporidier i avføringen mot bare 8% av barna uten diaré. Microsporidier fantes i 17% av barna uansett om de hadde diaré eller ikke. Derimot de som hadde diaré og microsporidier hadde vært syke over lengre tid sammenlignet med de øvrige barna.

I det undersøkte området i vestre Uganda var 50% av barna underernærte på den måten at de var mer kortvokste enn forventet.

Disse studiene har gitt verdifull informasjon om vannforsyning, sanitære forhold og diaré i Øst-Afrika, et detaljert bilde av protozoenes medvirkning til diaré hos barn og en oversikt over underernæringen i et område i Uganda.

Personalia:
James Tumwine er 52 år, født og vokst opp i Uganda. Han har embetseksamen i medisin ved Makerere Universitetet i Kampala, Uganda i 1976. 1981 ble han ferdig barnelege ved Pediatrisk Institutt, Makerere. Fra 1983-90 har han jobbet i Zimbabwe og 1991-93 har han jobbet som helserådgiver for Oxfam i England. Siden 1994 er han tilbake som førsteamanuensis ved Pediatrisk institutt ved Makerere Universitet. Han er koordinator i Uganda for et samarbeidsprosjekt med Senter for Internasjonal helse, Universitetet i Bergen omkring barnehelse og ernæring.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
10.06.2003, kl. 14:15. Selvvalgt emne: "The paradox of child malnutrition in Uganda - a land endowed with plenty of food"
10.06.2003, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Childhood diarrhoea and malnutrition in the era of HIV infection. An East-African perspective"
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukeland universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.06.2003, kl. 10:15, Armauer Hansens hus, Haukeland universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
James Tumwine og prof. Thorkild Tylleskær, epost: Thorkild.Tylleskar@cih.uib.no , epost: jtumwine@imul.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Ingunn Vie Skare, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: ingunn.skare@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.