Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Sink og infeksjoner hos barn i utviklingsland

   
Cand. med. Tor A. Strand disputerer 31. oktober 2003 for den medisinske doktorgrad med avhandlingen:

"Zinc and infectious disease - studies of mice and men".

I dette arbeidet inngår kliniske forsøk på over 4000 Nepalske og Indiske barn, samt forsøk på mus.
Diaré og lungebetennelse er de vanligste årsakene til sykdom, underernæring og død blant småbarn i utviklingsland. På verdensplan fødes det årlig omkring 135 millioner. Tolv millioner av disse vil dø innen de fyller 5 år. Omtrent 2.5 millioner dør av diaré, noe flere av lungebetennelse. Underernæring er en viktig underliggende årsak til alvorlig diaré og lungebetennelse. Nyere studier peker på at mangel på spesifikke sporstoffer kan være av stor betydning for risikoen for og alvorligheten av disse sykdommene. I de senere årene har mye av forskningen omkring underernæring og viktige infeksjonssykdommer blant barn i utviklingsland vært fokusert blant annet på sink og kliniske forsøk har vist at tilførsel av sink under den akutte fasen av diaré kan redusere alvorligheten, og da særlig varigheten av sykdommen.

Et stort (terapeutisk) feltforsøk i Nepal viste at sink sirup gitt til barn som var 6 til 35 måneder gamle med akutt diaré reduserte risikoen for langvarig diaré og at sink sirup gitt av mødrene hadde samme effekt som når sirupen ble gitt av helsearbeiderne. Det andre feltstudiet viste at sink gitt rutinemessig til friske 6-30 måneder gamle barn (dvs. preventivt) førte til en 26% reduksjon i risikoen for å få lungebetennelse. Videre viste studiene at alvorligheten av en diaréinfeksjon, reflektert bl.a. i feber er assosiert med lavere sinknivåer i blodet, noe som må tas hensyn til ved vurdering av sink status i befolkningsgrupper der infeksjonssykdommer er vanlige. Det ble gjennomført to dyrestudier som viste at sinkmangel fører til en betydelig reduksjon i immunresponsen mot pneumokokker (bakterier som fører til lungebetennelse) samt til økt alvorlighet av pneumokokkinfeksjon, noe som kan være en av forklaringene på at rutinemessig sinktilskudd reduserer risikoen for lungebetennelse.

Studiene er allerede presentert i viktige internasjonale fora, studien fra Nepal ble blant annet presentert på et WHO møte i New Delhi i Mai 2001, der resultatene fra denne og andre studier danner grunnlaget for det som innen kort tid sannsynligvis vil munne ut i en anbefalning om å gi sink til barn med akutt diaré i utviklingsland. Dette er et billig terapeutisk tiltak som i vesentlig grad kan bidra til å redusere barnedødeligheden i fattige land. Studiene som viser at korreksjon av sinkmangel kan føre til en redusert forekomst av lungebetennelse kan være med på å føre til strategier som vil bedre barns sinkinntak.

Avhandlingen beskriver resultatene fra 5 publiserte artikler.

Personalia:
Tor A Strand er født i 1967 og oppvokst i Vågå. Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1994, turnustjenesten ble avsluttet i 1996, i 1998 flyttet han til Nepal for å forberede og å gjennomføre feltstudier der. Han flyttet tilbake til Norge høsten 2000 og er nå bosatt på Voss. Han mottok i 1999 et utdanningsstipend fra Det Medisinske Fakultet ved Universitet i Bergen. Essensielle deler av feltarbeidet ble utført ved Siddhi Memorial Hospital i Bhaktapur, Nepal og ved Dept. of Child Health, Institute of Medicine, Tribhuwan University, Kathmandu i Nepal samt ved All India Institute of Medical Sciences i New Delhi i India. Studiene ble finansiert av EU, NUFU, Universitetet i Bergen og NORAD.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
30.10.2003, kl. 15:15. Oppgitt emne: The impact of nutrition on infectious diseases among children in low-income countries. Relationship and possible intervention programmes
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
31.10.2003, kl. 09:15, Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Tor A Strand, tlf: 55974600/90971086, epost: tor.strand@cih.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.