Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Strukturegenskaper til koder

   
Cand. scient. Eirik Rosnes disputerer fredag 14. februar 2003 for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Structural Properties of High Rate Convolutional and Turbo Codes and
Related Topics"

Fagfeltet er kodeteori som omhandler beskyttelse av digital informasjon mot støy og feil under overføring eller lagring. Kodesystem er uunværlige i blant annet mobiltelefoner,
CD-plater, satelittkommunkasjon og datanettverk.

I avhandlingen drøftes høyrate konvolusjons- og turbokoder hvor spesielt kodenes strukturegenskaper er studert. I de senere år har spesielt turbokoder og varianter av disse blitt svært populære. Turbokoder vil være en viktig brikke i framtidens kommunikasjonsløsninger.

UMTS standarden for tredje generasjons mobiltelefonsystemer inneholder spesifikasjoner av turbokoder. I avhandlingen beskrives en forbedret algoritme for å avgjøre hvor god en turbokode er. Som et eksempel er algoritmen brukt til å evaluere alle UMTS turbokoder.

Det viser seg at enkelte parametervalg gir svært dårlige koder som ikke bør benyttes i et praktisk system. Videre viser det seg at de korte kodene er forholdsvis gode. Når kodelengden vokser er det ikke vanskelig å konstruere turbokoder med bedre egenskaper.

I den første delen av avhandlingen studeres strukturegenskaper og kodekonstruksjon av konvolusjonskoder. Del to omhandler turbokoder og algoritmer for å bestemme turbokodenes vektfordeling. Generelt er feilraten ved gode kanalforhold bestemt av kodens initielle vektfordeling. Del tre omhandler frekvensestimering i digital kommunikasjon.

Personalia:
Eirik Rosnes (27) er oppvokst i Sandnes. Siden 1994 har han studert ved Universitetet i Bergen hvor han tok hovedfagseksamen i fysikk i 1999. Siden den gang har han vært stipendiat ved Institutt for informatikk med finansiering fra Nera Research. I dag er han
tilknyttet det nyopprettede Selmersenteret ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.02.2003, kl. 14:00, Stort Auditorium, rom 2144,Datablokken, Høyteknologisenteret,

Kontaktpersoner:
Eirik Rosnes, Institutt for informatikk, tlf: 55584181 (a) eller 55202138 (p), epost: eirik@ii.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Margareth Barndon, tlf. 55 58 90 34 (a), e-post: margareth.barndon@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.