Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Spill, fryd og kontroll

   
Torill Elvira Mortensen disputerer fredag 12 september for dr. art graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Pleasures of the player: flow and control in online games.

Avhandlingen tar for seg hvordan tekstbaserte dataspill på nettet, MUDs, brukes av spillerne. Den utforsker forholdet mellom rollespill og fortellinger, særtrekk ved gode dataspill og hvorfor flerbrukerspill på nettet er så tiltrekkende for deltakerne.

Torill Elvira Mortensen har spilt dataspill, særlig nettbaserte flerbrukerspill, og intervjuet spillere hun møtte i disse spillene. Det som skiller spillene ut fra andre underholdningsmedia er hvordan de gir spilleren innflytelse over opplevelsen. De er sosiale aktiviteter som oppmuntrer til samhandling med andre mennesker, og utfordrende områder som stimulerer problemløsning, utforskning av det fremmede og ukjente, og kreativitet.

Personalia:
Torill Elvira Mortensen er født og oppvokst i Ålesund. Hun er cand. philol i Massekommunikasjon og kulturformidling ved Universitetet i Bergen (1990), og underviser ved Avdeling for Mediefag ved Høgskulen i Volda, hvor hun har vært tilknyttet Informasjonsutdanninga siden 1991. Doktorgraden er finansiert av Norges Forskningsråd, SKIKT-programmet.

Dette er den første doktordisputasen som blir arrangert i Volda. Torill Elvira Mortensen er den første fast ansatte ved Avdeling for Mediefag som tar en doktorgrad, og blir eneste kvinne med førstekompetanse ved avdelingen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.09.2003, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Live Action Role Playing (LARP) as cultural phenomenon"
Sted: Høgskulen i Volda

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.09.2003, kl. 10:15, Store Auditorium i Berte Kanutte huset, Høgskulen i Volda

Kontaktpersoner:
Torill Elvira Mortensen, tlf 70075123 (a), 70078791 (p), 48288360 (m), epost: torill.mortensen@hivolda.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.