Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Depressive tendenser hos ungdom

   
M.Sc. Ingrid Holsen disputerer 7. mars 2003 for dr. philos graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Depressed mood from adolescence to 'emerging adulthood'. - Course and longitudinal influences of body image and parent-adolescent relationship".

Avhandling tar for seg utviklingsforløp, stabilitet og endring og kjønnsforskjeller i depressive tendenser / depressivitet over tid i en ungdomsgruppe fra de var 13 til 23 år. Avhandlingen ser nærmere på psykososiale faktorer som har betydning for utviklingen av depressive tendenser og problematiserer da særskilt sammenhengen over tid mellom kroppsbilde og depressivitet og foreldre-ungdoms- forholdet og depressivitet. Dataene i avhandlingen holder god kvalitet, og det er av stor interesse å få presentert funn fra et studie som har fulgt ungdom over en 10 års periode.

Personalia:
Ingrid Holsen er 43 år, født i Trondheim, og vokst opp på Raufoss. Hun er utdannet sykepleier og helsesøster, har studert spansk og psykologi. Hun tok en mastergrad i forebyggende helsearbeid ved Universitet i Bergen i 1996. Hun har fra 1998 vært stipendiat ved HEMIL-senteret, UiB, med forskningsmidler gjennom Rådet for psykisk helse. Hun er nå ansatt samme sted.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
06.03.2003, kl. 16:15. Selvvalgt emne: Ung voksentid og sosiale endringer de siste 20-30 år. Holder utviklingsteori tritt med utviklingen?
06.03.2003, kl. 17:15. Oppgitt emne: Stress-sårbarhetsmodeller for å forklare depresjon hos ungdom: Hvilken støtte har disse?
Sted: Auditoriet i 1. etg., Christiesgate 12.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.03.2003, kl. 10:15, Auditoriet i 1. etg., Christiesgate 12.

Kontaktpersoner:
Kontaktpersoner: Ingrid Holsen, tlf. 55583218 (a), 55398080 (p), epost: Ingrid.holsen@psyhp.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Ingunn Vie Skare, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: ingunn.skare@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.