Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Undersøkelse av en aktuell eldgammel munnrengjøringsmetode

   
Ismail Abbas Darout disputerer mandag 23. juni 2003 for den odontologiske doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The natural toothbrush "miswak" as an alternative to the modern toothbrush: a clinical, microbial and chemical evaluation".

I mange utviklingsland i Afrika og Asia nyttes fortsatt den eldgamle munnrengjørings-metoden der tenner, tannkjøtt og tunge børstes med en kost (på arabisk kalt miswak) fremstilt av greiner eller røtter fra busken Salvadora persica, eller fra andre planter der S. persica ikke vokser.

WHO oppfordret i 1986 til bruk av miswak, og i 2000 konkluderte en internasjonal konsensusrapport om munnhygiene med at det var behov for mer forskning for å dokumentere effekten av miswak.

Hensikten med doktoravhandlingen var 1) å sammenlikne tannrenholdet, tannkjøttsforholdene og tannråteforekomsten hos en populasjon av voksne sudanesere som enten brukte miswak eller moderne tannbørste regelmessig, 2) å undersøke hvordan bruk av miswak eller moderne tannbørste påvirker bakteriesammensetningen i munnen hos brukerne og 3) å identifisere og mengdebestemme eventuelle bakteriehemmende bestanddeler i uttrekk fra S. persica.

Resultatene viste at de eneste signifikante kliniske forskjellene mellom de to gruppene var at miswakbrukerne hadde litt mer tannsten og mindre tannråte. Bakteriefloraen hos de to brukergruppene hadde mange signifikante ulikheter, og S. persica ekstraktene inneholdt flere potensielt bakteriehemmende stoffer.

Avhandlingen konkluderer med at miswak og moderne tannbørste hadde tilnærmet samme rengjøringseffekt i den undersøkte populasjonen, men påvirket bakteriefloraen forskjellig og at dette kan skyldes antibakterielle stoffer i miswak som vaskes ut av spyttet under bruk av miswak.

Personalia:
Ismail Abbas Darout ble født i 1959 i Sudan, og er utdannet tannlege i Kairo. Han har vært doktorgradsstudent ved Det odontologiske fakultet på kvoteprogrammet med stipend fra Statens lånekasse for utdanning og økonomisk støtte også fra Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.01.2003, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Microbiologic sampling - a valid test of periodontal disease activity?"
Sted: Auditorium, Årstadveien 17, Det odontologisk fakultet.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.06.2003, kl. 13:15, Auditorium, Årstadveien 17, Det odontologisk fakultet.

Kontaktpersoner:
Ismail Abbas Darout, tlf.: 55974688. Nils Skaug, tlf.: 55584653, e-post: nils.skaug@odont.uib.no , epost: ismail.darout@cih.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Ingunn Vie Skare, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: ingunn.skare@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.