Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Fluor og tannhelse i Tanzania

Aminmuhamed Karmali Awadia   
Tannlege Aminmohamed K. Awadia disputerer onsdag 17. desember for dr.odont graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Fluoride and dental health, an assessment of some factors related to dental fluorosis and dental caries in Tanzania"

Bruk av fluorid har betydd mye for å skape en bedre tannhelse, bl.a. i Norge. Et for stort fluoridinntak i den tidlige barndom, vil likevel skape helseproblemer, oftest i form av skade på tannemaljen (dental fluorose). På verdensbasis er dental fluorose et stort praktisk problem. Det gjelder ikke minst i Øst-Afrika, hvor drikkevannet kan inneholde langt mer fluorid enn hva godt er. I følge WHO er den øvre grense for godt drikkevann 1.5 mg F pr. liter vann. Siden vanninntaket er avhengig av temperaturen, bør fluoridkonsentrasjonen i vannet være enda lavere i områder med tropisk klima.

I Tanzania er det påvist dental fluorose hos barn som gjennom hele småbarnalderen har brukt drikkevann med et svært lavt innhold av fluor. Dette tyder på at drikkevannet ikke er eneansvarlig for barnas fluoridinntak. For å finne alternative forklaringer, har tannlege Awadia gjennomført en undersøke av barn i nordøst Tanzania, i et område med stor utbredelse av dental fluorose.

På grunnlag av sine undersøkelser har Awadia funnet følgende faktorer av betydning:
1. Bruk av "magadi", et lokalt salt som brukes til å lette kokingen og bedre smaken på maten som brukes.
2. Bruk av tradisjonell barnemat ("kiborou") som også inneholder magadi
3. Bruk av hel, ofte soltørket fisk som inneholder fluorid i skinn, ben og gjeller
4. Bruk av vegetarkost - som øker kroppens utskilling av fluor, og derved minsker faren for tannskade.

Personalia:
Aminmuhamed Awadia er født i 1968 i Tanzania, og har sin tannlegeutdannelse fra University of Dar es Salaam (1994). Awadia var stipendiat ved Odontologisk fakultet og Senter for Internasjonal Helse i perioden 1995-2000.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.12.2003, kl. 10:15, Auditorium I, Årstadveien

Kontaktpersoner:
Amin K. Awadia, tlf. 55586560 , epost: Amin.Awadia@student.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.