Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Praksiser og debatter knyttet til rituelt liv blant sasak befolkningen på Lombok, Indonesia

Kari G. Telle   
Kari G. Telle disputerer tirsdag 16. desember 2003 for dr. polit. graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

"Place, hearth and ritual: Contested practices in a Muslim community in Central Lombok"

Avhandlingens tema er strid om fornyelse av rituell praksis blant sasak befolkningen på Lombok (Indonesia). Siden slutten av 1800 tallet har majoritetsbefolkningen på øya Lombok vært splittet mellom tradisjonelt uortodokse (Wetu Telu) og mer ortodokse (Waktu Lima) islamske grupperinger og denne antropologiske studien belyser hvordan disse motsetningene kommer til uttrykk i et ruralt lokalsamfunn på 90-tallet. Det pågår en revitalisering av Islam på Lombok og utformingen av dødsritualer og praksiser knyttet til de døde er siden 1970-tallet blitt sentrale arenaer for debatter om forholdet mellom 'religion' og 'tradisjon'. Studien viser hvordan en rekke praksiser knyttet til forfedre og opprinnelsessted marginaliseres men også reformuleres, prosesser som er nært forbundet med utviklingen av nyere forståelser av Islam som en universell religion og statlige regimers utviklingsideologi.

Det argumenteres videre for at disse endringene i forståelsen av hva som er 'god' ortodoks muslimsk praksis også medfører at kvinners roller i rituelt og religiøst liv svekkes mens menn ser ut til å få en mer sentral posisjon. Betydningen av sted og stedsbaserte idiomer og former for fellesskap som 'hus' og 'naboskap' er også en sentral tematikk som utforskes i dette arbeidet.

Personalia:
Kari Telle født 1965 har tidligere studert journalistikk og antropologi ved Universitetet i Oregon, Eugene, hvor hun tok M.A. grader i Antropologi og Sørøst Asiatiske studier i 1994. Arbeidet med doktorgradsavhandlingen er blitt finansiert av Universitetet i Bergen, og Telle arbeider for tiden som universitetslektor ved Institutt for sosialantropolgi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.12.2003, kl. 15:15. Oppgitt emne: Lokalitet og translokalitet i nyere antropologisk teori
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.12.2003, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Kari G. Telle, tlf. 55589253/55952216, epost: kari.telle@sosantr.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.