Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Barnediaré i utviklingsland

Hans Steinsland   
Cand. scient. Hans Steinsland disputerer 5. desember 2003 for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The epidemiology of enterotoxigenic Escherichia coli infections and diarrhea in early childhood".

Hvert år dør noe over 2 millioner små barn av diaré, hovedsakelig i utviklingsland. En av de viktigste årsakene til disse dødsfallene er infeksjoner med enterotoksigene E. coli (ETEC). E. coli bakterier er normalt sett harmløse og finnes i tarmfloraen hos de fleste mennesker, men noen, som ETEC, har tilegnet seg egenskaper til å forårsake sykdom. I tillegg til å være en viktig årsak til diaré blant barn i utviklingsland, er infeksjoner med ETEC også den viktigste årsaken til diaré blant reisende til utviklingsland.

Etter at ETEC ble identifisert for ca. 30 år siden har forskere arbeidet med å utvikle vaksiner mot dem. Det mangler fortsatt mye informasjon om hvilke typer ETEC som er de viktigste, i forhold til hvor farlige og vanlige de er. Mange vaksiner er under utvikling, men hittil er kun én vaksine som gir en viss beskyttelse mot noen typer ETEC tilgjengelig. Doktorgradsarbeidet hadde som målsetting å bidra med kunnskaper som kan benyttes i fremtidig utvikling av effektive ETEC vaksiner.

Sammen med forskere fra Universitetet i Bergen, Statens Serum Institut i København, og Bandim Health Project i Guinea-Bissau, gjennomførte Hans Steinsland en studie i det vestafrikanske landet Guinea-Bissau for å beskrive tarminfeksjoner blant små barn som lever i et område med høyt smittepress. I studien ble 200 barn fulgt fra de var nyfødte til de var opp til 2 år gamle, og fæcesprøver ble samlet inn ukentlig og undersøkt for diaré-fremkallende virus, bakterier og parasitter. Doktorgradsarbeidet er basert på beskrivelsene av de ETEC infeksjonene som ble påvist under studien. To av de viktigste funnene er at noen typer ETEC var betydelig mer sykdomsfremkallende enn andre, og at ETEC infeksjoner beskyttet barna mot nye infeksjoner med ETEC som var nært beslektet, men at denne beskyttelsen ikke syntes å være betinget av de proteinene det til nå har vært fokusert mest på i vaksineutviklingen. Funnene fra denne studien bidrar vesentlig til forståelsen av ETEC infeksjoner, og med viktig informasjon til det videre arbeidet med utvikling av effektive ETEC vaksiner. Videre viser arbeidet hvordan denne typen detaljerte studier kan danne grunnlaget for en forståelse av vanlige infeksjonssykdommers utbredelse og betydning for sykdom, samt hvordan man gjennom slike studier kan beskrive utvikling av naturlig immunitet, noe som igjen kan danne et grunnlag for utvikling av effektive vaksiner.

Doktorgradsarbeidet ble utført ved Senter for Internasjonal Helse (SIH) og Institutt for Mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, ved Universitetet i Bergen, i samarbeid med Afdeling for Epidemiologisk Forskning ved Statens Serum Institut i København, og National Public Health Laboratory og Bandim Health Project i Guinea-Bissau, under hovedveiledning av Prof. Halvor Sommerfelt ved SIH.

Personalia:
Hans Steinsland (f. 1969) kommer fra Klokkarvik i Sund kommune på Sotra. Han tok hovedfag i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 1995, og ble ansatt på et EU-finansiert prosjekt ved SIH samme år. I 1997 ble han ansatt som stipendiat av det Medisinske Fakultetet ved Universitetet i Bergen. Han er for tiden ansatt som forsker ved SIH.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
04.12.2003, kl. 14:15. Selvvalgt emne: Vaccine development in the post-genomic era
04.12.2003, kl. 15:15. Oppgitt emne: Defining pathogenicity - from Koch's postulates to genomics
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.12.2003, kl. 09:15, Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Kontaktpersoner:
Hans Steinsland, tlf. 55 97 46 13, epost: hans.steinsland@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.