Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Tuberkulose i Etiopia

   
Cand. med. Meaza Demissie Wondimagegnehu (40) disputerer 5. November 2002 for dr. med. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Challenges of tuberculosis control in Ethiopia"

Tuberkulose er en livstruende sykdom som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Sykdommen opptrer som oftest i lungene og smitter via dråpesmitte fra personer som er syke. Tuberkulose er et av de største folkehelse problemene i Etiopia.

Utbredelsen av HIV/AIDS er en medvirkende årsak til spredningen av tuberkulose i landet.

Et velfungerende tuberkuloseprogram er en forutsetning dersom man skal ha håp om å få bukt med tuberkuloseproblemet. Meaza Demissie avhandling vurderer forskjellige sider ved bekjempelsen av tuberkulose i Etiopia. Målsetning med avhandlingen er å identifisere områder hvor innsatsen mot tuberkulose kan forbedres. I en undersøkelse av befolkningen i Addis Ababa fant hun at bare en av ti personer med aktiv (åpen) tuberkulose gikk til behandling.

Mange pasientene som oppsøkte behandling hadde hatt symptomer i lang tid før de startet behandling. Dette betyr at mange pasienter er uvitende om sin sykdom og at de representerer en stor risiko for å smitte andre personer.

Problemet knyttet til multiresistens er også kartlagt av Meaza Demissie. Resultatene viser at hver syvende pasient med tuberkulose er smittet med en bakterie som er resistent mot et antibiotika. Nesten halvparten av pasientene var også smittet med HIV viruset. HIV positive pasienter hadde høyere forekomst av resistens enn de HIV negative pasientene.

Et av de store problemene ved gjennomføringen av tuberkulose behandlingen er at mange pasienter slutter med behandlingen. I Etiopia blir tuberkulose pasientene ofte utstøtt av samfunnet og mange pasienter skjuler derfor sykdommen for andre. Meaza Demissie organiserte pasientene i mindre grupper ("Tb clubs").

Formålet med gruppene var at pasientene selv skulle ta ansvar for hverandre og gi hverandre støtte og hjelp i å gjennomføre behandlingen. Pasienter som var organisert i grupper hadde et betydelig bedre behandlingsresultat enn de som ikke var organisert. Denne måten å organisere pasientene på førte også til mindre stigmatisering av tuberkulose sykdommen. Avhandlingen bidrar med ny innsikt til å bedre tuberkulose kontrollen i Etiopia.

Personalia:
Meaza Demissie Wondimagegnehu er født i Etiopia i 1962. Hun avla medisinsk embetseksamen ved Addis Ababa Universitet i 1987. I 1992 fullførte hun Master of Public Health graden ved Addis Ababa Universitet. Hun har erfaring fra å arbeid som distriktslege i Etiopia og fram til 1997 ledet hun det nasjonale tuberkulose programmet i landet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.11.2002, kl. 14:15, Auditoriet, Armauer Hansen Hus, Haukeland sykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.11.2002, kl. 09:15, Auditoriet, Armauer Hansen Hus, Haukeland sykehus

Kontaktpersoner:
Meaza Demissie tlf: 55974980
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Margareth Barndon, tlf. 55 58 90 34 (a), e-post: margareth.barndon@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.