Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Trond Kvernos Matteuspasjon

   
Cand. philol. Petter Stigar disputerer fredag 22. februar for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Trond Kvernos Matteuspasjon – en semiologisk studie."

Avhandlingen er en analyse av den norske komponisten Trond Kvernos Matteuspasjon fra 1986. Avhandlingen forsøker å vise hvorledes lingvistiske og litteraturteoretiske begreper og modeller kan integreres i musikalsk analyse. Begrepsapparatet er i hovedsak hentet fra den franske strukturalistiske tradisjonen, men også symbolteori og mytekritikk tas i bruk. Videre belyses verkets historiske forankring, både musikkhistorisk og teologisk, i et forsøk på å skape en syntese av strukturbeskrivelse og fortolkning.

Norges forskningsråd har ydet støtte til avhandlingsarbeidet.

Personalia:
Petter Stigar er født i Oslo 27.10.61. Han oppnådde cand. philol. graden ved Universitetet i Oslo i 1989, og har senere studert ved Norges musikkhøgskole, samt ved Universitetet i Bergen. Siden 1992 har han vært ansatt ved tidligere Bergen musikkonservatorium, nå Griegakademiet, Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.02.2002, kl. 17.15, Rom 206, Griegakademiet - Institutt for musikk, Lars Hillesgt. 3.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.02.2002, kl. 10.15, Gunnar Sævigs sal, Griegakademiet, Lars Hilles gate 3.

Kontaktpersoner:
Ragna Sofie Grung Moe, Griegakademiet, tlf. 55 58 69 63. Petter Stigar, epost: Petter.Stigar@grieg.uib.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Tine Rude, tlf. 55 58 90 34 (a), e-post: tine.rude@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.