Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Høgare vekter i lineære kodar og projektive multimengder

   
Cand. scient. Hans Georg Schaathun disputerer 13. mars 2002 for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga:

«Høgare vekter i lineære kodar og projektive multimengder»

Fagfeltet er kodeteori, som dreier seg om vern av digitale data mot støy og feil under overføring eller lagring. Kodesystem er uunværlige i mobiltelefonar, satelittkommunikasjon, datanettverk osv. Avhandlinga drøftar nokre matematiske strukturar i kodar.
På sikt håper ein at denne kunnskapen kan hjelpa med å byggja nye kodesystem som utnyttar bandbredda betre.

Personalia:
Hans Georg Schaathun er fødd 1975 i Bergen og er oppvaksen same staden.
Sidan 1994 har han studert ved Universitetet i Bergen. Han vart cand. mag. i 1996 og cand. scient. i 1999, og har vore universitetstipendiat ved Institutt for Informatikk sidan det. Under studiet har han òg vore gjesteforskar ved Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications i Paris i ni månader. For tida vikarierer han som universitetslektor ved Institutt for Informatikk.

Tid og stad for disputasen:
13.03.2002, kl. 10:15, Store auditorium i Høyteknologisenteret (Datafløyen),Thormøhlensgate 55.

Kontaktpersonar:
Hans Georg Schaathun tlf: 55584193 (a) eller 48213485 (m). Institutt for informatikk, HIB - Thormøhlensgt. 55. , epost: georg@ii.uib.no
Informasjonsavdelinga v/ mediekontakt Margareth Barndon, tlf. 55 58 90 34 (a), e-post: margareth.barndon@info.uib.no

Avhandlinga kan lånast på Det matematisk-naturfaglige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.