Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Bruk av ultralyd på vevsmønstre i ulike organer

   
Cand. med. Ole Martin Pedersen disputerer torsdag 18. april 2002 for dr. med-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

"Den kliniske verdi av ultrasonografi basert på studier av tubulære strukturer og vevsmønstre i ulike organer".

Avhandlingen gjelder særlig utarbeidelse av undersøkelsesmetoder og diagnostiske kriterier vedrørende væskefylte rørformede strukturer som galleganger, livpulsåren og vener. Videre forsøker studien å sammenligne ekkomønstre som gir mistanke om mulig svulst eller betennelsesvev med tilsvarende patologisk-anatomiske forandringer. Til dette er det i utstrakt grad benyttet ultralydveiledet nålebiopsi.

Avhandlingen viser at ultrasonografi er velegnet til å vise størrelse og form på væskefylte karstrukturer uten bruk av kontrast. Metoden har vist stor grad av overenstemmelse mellom svulstvev i brysthulen og de tilsvarende ultralydfunn. Videre har avhandlingen vist at når ultrasonografi gir mistanke om autoimmun sykdom i skjoldbruskkjertelen, er sjansen for å oppnå positive funn ved biopsi, antistoff- eller hormon-prøver meget stor.

Arbeidet utgår fra Institutt for indremedisin, UiB og Hjerteavdelingen, Haukeland sykehus. Doktoranden har arbeidet med ultralyd-diagnostikk siden 1976. Studien inkluderer ca 1100 pasienter utvalgt blant pasienter henvist til ultrasonografi som ledd i den daglige rutinen.

Personalia:
Ole Martin Pedersen er født i Grimstad i 1938. Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1966 etter å ha gjennomført de prekliniske studier i Göttingen, Tyskland. Han er spesialist i indremedisin, hjertesykdommer og klinisk fysiologi. Han har tidligere arbeidet ved Sentralsykehuset i Akershus, Hammerfest sykehus og Freie Universität i Vest-Berlin. Han er overlege ved Hjerteavdelingen, Haukeland sykehus, der han har vært ansatt siden 1971.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.04.2002, kl. 09:15, Store auditorium i 3. etg. i sentralblokken, Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner:
Ole Martin Pedersen, Tlf. 55976716 , epost: ole.pedersen@haukeland.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Margareth Barndon, tlf. 55 58 90 34 (a), e-post: margareth.barndon@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.