Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Sammenhenger mellom kvinners utdannelse, fertilitet og barneomsorg

   
Cand. polit. Ghazala Naz disputerer fredag 29. november 2002 for dr. polit.-graden i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Effects of Females' Education on Fertility and Child-Care"

Avhandlingen tar utgangspunkt i økonomisk teori om familien for å analysere sammenhenger mellom kvinners utdanning, fertilitet og arbeidstilbud. Mesteparten av avhandlingen omhandler norske forhold, men et av arbeidene dreier seg om Pakistan.

Ved statistisk analyse av norske administrative data finner Naz en positiv sammenheng mellom gifte kvinners utdanning og fertilitet. Denne positive sammenhengen forsvinner imidlertid når en kontrollerer for mannens egenskaper, mens det fortsatt er en positiv sammenheng mellom mannens utdanning og fertilitet. Dette tyder på at kvinners utdanning ikke påvirker fertiliteten i Norge direkte, men virker gjennom en positiv korrelasjon mellom menns og kvinners egenskaper i ekteskapsmarkedet. Et annet funn er at kvinner som jobber i helse- eller skolesektor har høy sannsynlighet for å få tre barn.

Naz ser også på effekten av kontantstøtteordningen på arbeidstilbud og spesialisering mellom gifte par. For dette formålet bruker hun levekårsundersøkelsene fra 1998 og 1999. Hun finner at alle kvinner reduserer arbeidstimene sine på grunn av kontantstøtten, og at effekten er større hos kvinner med mer enn 12 års utdanning. På den samme måte har spesialiseringen (differansen i arbeidstimer utenfor hjemmet) mellom ektefellene økt etter at kontantstøtteordningen ble innført, og denne forskjellen er større i husholdninger hvor kvinnen har utdanning på mer enn 12 år.

Naz har også gjort en analyse av sammenhengen mellom kvinners utdanning og fertilitet i Pakistan. Her finner hun at denne sammenhengen er negativ. Kvinner uten utdanning jobber mer i arbeidsmarkedet enn kvinner som har en hvilken som helst grad av utdanning. Naz' forklaring på dette er at kvinner med utdanning velger å investere tid i barna sine fremfor å jobbe utenfor hjemmet. I denne analysen bruker Naz Verdensbankens levekårsundersøkelse for Pakistan fra 1991.

Personalia:
Ghazala Naz er født i Pakistan i 1968. Hun er cand. polit. fra Universitetet i Bergen i 1997. Naz har hatt forskningsopphold ved University of Michigan, Ann Arbor, USA og har samarbeidet med Professor David Lam. Naz er ansatt ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF).

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.11.2002, kl. 13:15, Auditoriet i Lauritz Meltzers hus, Fosswinckelsgt. 6.

Kontaktpersoner:
Ghazala Naz, tlf.: 55 58 92 22, epost: ghazala.naz@econ.uib.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Margareth Barndon, tlf. 55 58 90 34 (a), e-post: margareth.barndon@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.