Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Afrikanske vårfluer

   
Cand. scient. Jostein Kjærandsen disputerer den 17. desember 2002 for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Biodiversity studies of Afrotropical caddisflies (Insecta: Trichoptera)"

Avhandlingen er todelt og beskriver ulike sider ved mangfoldet av insektordenen vårfluer i tropisk Afrika. Den første delen fokuserer på artsrikdom og økologi hos ghanesiske vårfluer. Det gis en oppdatert oversikt over kjente og nye arter fra landet, hvor halvparten av totalt 298 arter ikke synes å være navngitt og beskrevet.

Langs en regnskogsbekk på grensen til Togo undersøkes artsrikdommen i detalj og samfunnsstrukturen analyseres i relasjon til miljøet artene lever i. Undersøkelsen dokumenterer en svært rik fauna, og understreker at mange arter er helt avhengig av rent vann og uberørt regnskog.

Den andre delen omfatter systematiske revisjoner og slektskaps-studier innen familien "små-vårfluer" (Hydroptilidae). To nye slekter beskrives og ytterligere to slekter revideres. For å plassere slektene innen familien analyseres også et større utvalg slekter fra hele verden. Slektskapsforholdet mellom arter og slekter data-analyseres ut fra felles nedarvede morfologiske karakterer og relateres til miljø og utbredelse. Nye metoder for data-koding og vektlegging av karakterer blir foreslått og utprøvd. Noen slekter gis ny plassering innen familien, og en hittil ukjent forbindelse mellom faunen i Afrika og Sør-Amerika påvises.

Personalia:
Jostein Kjærandsen er født i 1966 i Sveio i Hordaland. Han tok cand. scient.-eksamen i zoologisk systematikk ved Universitetet i Bergen i 1992 og var i perioden 1993 til 1995 ansatt som stipendiat i Norges Forskningsråd, programområdet for miljø og utvikling.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.12.2002, kl. 10:15, Historisk kafé, Zoologisk museum, Muséplass 3.

Kontaktpersoner:
Cand. scient. Jostein Kjærandsen, tlf. 53 42 78 75, epost: jostein.kjarandsen@zmb.uib.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Margareth Barndon, tlf. 55 58 90 34 (a), e-post: margareth.barndon@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.