Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Klasse III beta-tubulin i humant nervesystem

Christos D. Katsetos disputerte 16. mai 2002 for dr. philos. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Neurobiology of Class III beta-Tubulin: Differential Cellular Expression in Human Nervous System Development and Neoplasia"

Doktoranden har, hovedsakelig ved hjelp av immunhistokjemi, studert forekomst av klasse III beta-tubulin i humant nervesystem. Avhandlingens fokus er proteinet tubulin som utgjør en viktig del av celleskjelettet. Tubulin forekommer i flere varianter (isotyper) hos pattedyr. Den aktuelle tubulin-variant (β-III) uttrykkes sterkt i hjernen og ansees som en trygg markør for nerveceller under nervesystemet utvikling og i forbindelse med utvikling og klassifisering av hjernekreft hos mennesker. Under utvikling og modning av lillehjernen påviser avhandlingen β-III i nerveceller, men ikke i støtteceller ( glia ). I kreftsvulster med nevronal karakter er β-III assosiert med et lavt vekstpotensiale. I forbindelese med vekst og differensiering av medulloblastom (en spesielle form for lillehjernekreft) fant doktoranden at β-III -tubulin isotypen uttrykkes på en modningsavhengig måte, tilknyttet utvekst av nervetråder ( neoplastic neuritogenesis ).

I kreftsvulster utgått fra støtteceller (gliomer) har doktoranden vist at mengden β-III stiger med økende grad av histologisk malignitet i astrocytomer og at β-III også uttrykkes sterkere i de histologisk mer ondartede former av oligodendrogliomer. Siden β-III ikke uttrykkes i normale, modne støtteceller (astrocytter og oligodendroglia), men forefinnes i gliomer, vil en videre klargjøring av mekanismene som fører til dette forandrede uttrykk kunne gi viktige signaler og innsikt i utviklingen av hjernekreft.

Avhandlingen er basert på seks vitenskapelige delarbeider hvorav alle er publisert i ansette internasjonale tidsskrifter. Hovedveileder i prosjektet har vært professor dr. med. Sverre Mørk, Gades Institutt, Avdeling for patologi, Haukeland sykehus, Bergen

Personalia:
Christos D Katsetos er MD fra St.Georges's University School of Medicine, Grenada,West Indies. Han er ansatt ved Barneklinikken ved Hahnemann University School of Medicine i Philadelpia.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.05.2002, kl. 09.15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner:
Professor Sverre Mørk, tlf. 55972590
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a), e-post: morten.steffensen@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.