Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2001

NY DOKTORGRAD

Funksjonelle magesmerter hos barn.

   
Cand.med. Edda J. Olafsdottir disputerer 15. juni 2001 for dr.med. graden med avhandlingen:

"FUNCTIONAL ABDOMINAL PAIN IN CHILDREN".

Kroniske magesmerter hos barn er blant de hyppigste årsakene til legebesøk i barnealderen. Hos de fleste finnes ingen organisk sykdom som årsak til magesmertene og da kalles det funksjonelle magesmerter. Arbeidet sammenfatter undersøkelser på magesekkens funksjon etter måltid, personlighetstrekk og autonom nerve aktivitet hos barn med funksjonelle magesmerter, i forsøk på å forklare barnas plager. En ny analyse, calprotectin i avføring, ble brukt hos barn med magesmerter, kronisk betennelse i tarm og friske barn. I tillegg ble kiropraktikk prøvd ut som behandling for spedbarnskolikk.

Ved bruk av 2 nye ultralyd-metoder (2-dimensjonell og 3-dimensjonell ultralyd), fant vi at barn med funksjonelle magesmerter hadde mindre innhold i øvre del av magesekk etter suppemåltid og mer av suppen var fordelt til nedre del av magesekk, som kan være noe av forklaringen på barnas plager. Pasientene fikk mer ubehag i magen etter suppen sammenlignet med friske barn. Bruk av disse ultralyd metodene gir nye muligheter til å undersøke funksjon av øvre del av magesekk, som hittil har vært vanskelig hos barn. Ultralyd-metodene medfører ikke smerter, er sikre og uten stråling og derfor bra egnet til undersøkelse av barn.

Personlighetstrekk hos barn med funksjonelle magesmerter ble undersøkt, ved bruk av spørreskjema for foreldrene, og over halvdelen av barna viste somatisering, og noen viste klare tegn til depresjon, tilbaketrekking og engstelse sammenlignet med friske barn. Vi undersøkte også autonom nerve aktivitet (som har betydning i nerve-regulering av magesekken) hos disse barna og fant ikke noen forskjeller fra friske barn.

Det ble brukt en ny avførings-analyse, måling av calprotectin i avføring, hos barn med funksjonelle magesmerter og barn med kronisk betennelse i tarmen. Calprotectin i avføring var høyere hos barn med kronisk betennelse i tarmen (Crohns sykdom og Ulcerøs colitt) enn hos barn med funksjonelle magesmerter og friske barn. Denne prøven kan gi nye muligheter i diagnostikk og oppfølgning av barn med kronisk betennelse i tarm og redusere behov for gjentatte skopier av tarmen. Vi undersøkte calprotectin i avføring hos spedbarn med kolikk og friske spedbarn i alderen 2-10 uker og fant høyt calprotectin i avføring hos begge grupper, som vi antar er normalt, og det var ingen forskjell på kolikkbarn og friske barn. Dette kan muligens forklares av den utviklingen som finner sted i barnets tarm i den alderen, hvor blant annet bakterier i tarm og andre forsvarsmekanismer etableres.

Kiropraktikk ble prøvd ut hos barn med spedbarnskolikk i en randomisert, blindet og kontrollert studie. Det ble ikke påvist noen forskjeller på gruppe barn som fikk behandling mot gruppe barn som ikke fikk behandling, med henblikk på bedring under eller etter studien. I begge gruppene gråt barna i gjennomsnitt mindre (ca. 2 timer mindre / dag) etter å ha deltatt i studien. Denne effekten kan tilskrives råd og støtte til foreldrene under studien eller at barna ble spontant bedre i denne tiden, som naturlig utvikling i kolikken. Vi konkludere med at kiropraktikk har ingen effekt i behandling av spedbarnskolikk.

Personalia:
Edda J. Olafsdottir er født på Island i 1954. Hun tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Island i 1981. Hun har tidligere jobbet ved Universitetssykehuset i Island og fra 1986 ved Barneklinikken, Haukeland Sykehus. Edda er spesialist i barnesykdommer med særinteresse for fordøyelsessykdommer hos barn og er nå overlege ved Barneklinikken, Haukeland Sykehus, Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.06.2001, kl. 09.15, Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Sykehus.

Kontaktpersoner:
Edda J. Olafsdottir, tel. 55 97 52 00 (a) / 55 27 00 73 (p). E-post: eola@haukeland.no.
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Kristin Sandereid, tlf. 55 58 90 34 (a), epost: kristin.sandereid@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.