Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2001

NY DOKTORGRAD

Celledød ved munnhulekreft.

   
Lado Lako Loro disputerer den 20. juni for dr. odont.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Apoptosis in oral squamous cell carcinoma: A study of apoptosis related molecules with special reference to the bcl-2 family and the TNF receptor/ligand family.

Kreft i munnhule og svelg er på sjetteplass når det gjelder forekomst i verden og på tredjeplass i utviklingsland. Hvert år er det 300.000 nye tilfeller av munnhulekreft i verden. En viktig årsak til munnhulekreft er stort forbruk av alkohol og tobakk. Som oftest utvikler munnhulekreft seg gradvis via mindre celleforandringer kalt dysplasi til en manifest kreftsvulst som infiltrerer omgivende vev. Foreløpig finnes ikke tester som kan forutsi hvilke dysplasier som vil utvikle seg videre til munnhulekreft.

Når kreft utvikles, er forholdet mellom celler som deler seg og celler som dør, i ubalanse, og kroppen har mistet kontroll over reguleringen av celleveksten. Kreftcellene finner måter å unnslippe drepende signaler fra immunsystemet eller fra medikamenter. Det er derfor viktig kjenne til hvilke mekanismer som kreftcellene har utviklet for å kunne unnslippe angrepene, slik at vi kan gjøre kreftcellene mer sårbare og utvikle nye og bedre behandlingsmetoder. Formålet med prosjektet var å etablere en metode for å kvantifisere døende celler og studere forandringer i gener og proteiner som regulerer celledød ved utvikling av munnhulekreft. Vi fant at ved munnhulekreft er forekomst av visse gener (bcl-2 og bax) relatert til celledød. I tillegg var enkelte proteiner (Fas, CD40L og bcl-2) redusert i kreftcellene sammenlignet med normale celler. Disse funnene kan danne grunnlag for kliniske studier om behandling og prognose for munnhulekreft.

Personalia:
Lado Lako Loro er fra Sudan. Han er utdannet tannlege ved Universitetet i Khartoum, Sudan i 1991 og arbeidet videre ved universitetet spesielt med pasienter med munnhulekreft. I 1996 kom han til Bergen for videre studier.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.06.2001, kl. 09.15, Store auditorium, Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner:
Lado Lako Loro, tlf.: 55 97 55 42, e-post: lado.loro@gades.uib.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Kristin Sandereid, tlf. 55 58 90 34 (a), epost: kristin.sandereid@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.