Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2001

NY DOKTORGRAD

Sporelementer i humant biologisk materiale

Reem Albert Rahil Khazen disputerer fredag 7.desember for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Multi-element analysis in humans by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with emphasis on trace elements. Methodology and application.”

Hvilken betydning sporelementer har for sykdom og helse hos mennesket er ikke fullstendig avklart. Dette skyldes både mangelfull kunnskap om hvordan elementene lagres og omsettes i vev og kroppsvæsker, og at der er et komplekst dynamisk samspill mellom ulike elementer. Dessuten er samtidig analyse av et stort antall elementer med svært lave konsentrasjoner teknisk vanskelig.
Studien bygger på analyse av sporelementer som kobber, jern, sink, selen, mangan, kadmium, bly med flere i serum og i ulike organer som hjerne, hjerte, nyrer, lever, bukspyttkjertel, milt og ovarier. Arbeidet består av en metodologisk og en klinisk del. I den første delen ble analysemetoden, som kalles «inductive coupled plasma atomic emission spectrometry» (ICP) evaluert og tilpasset til multi-element analyser i serum. Metoden ble deretter brukt til å fastlegge referanseverdier (normalverdier). Det videre arbeidet omfattet kartlegging av profiler for sporelementer i ulike organer, og korrelasjoner mellom sporelementer både i det enkelte organ og mellom forskjellige organer.

Personalia:
Reem Albert Rahil Khazen er palestiner født i Jerusalem. Hun ble utdannet Bachelor of Science ved Birzeit University på Vestbredden i 1980 og ble Master of Science i Nutritional Sciences fra University of Wisconsin, Madison, USA i 1987. Hun kom til Bergen for videre studier i 1995.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.12.2001, kl. 10.15, Auditoriet, Armauer Hansens hus.

Kontaktpersoner:
Reem Rahil Khazen, tlf. 55 97 30 38, epost: rim.rahil@ikb.uib.no.
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Anette W. Petersen, tlf. 55 58 90 34 (a),e-post: anette.petersen@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.