Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2001

NY DOKTORGRAD

Agentbaserte modeller av komplekse systemer

Dominique Gross disputerer fredag, 26. januar for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Agent-based Modelling: An Interidisciplinary Approach"

Temaet i avhandlingen er knyttet til en forholdsvis ny metode som innebærer å lage datamodeller av en rekke forskjellige naturlige systemer. I motsetning til tradisjonelle modeller bygger disse såkalte agentbaserte modeller ikke på ligninger, men er først og fremst regeldefinerte. Et hovedanliggende i avhandlingen er å beskrive denne måten å lage modeller på, og å finne ut i hvilken sammenhenger de kan være nyttige og hjelpsommme.

Personalia:
Dominique Gross er født i Østerrike. Han har studert teoretisk fysikk ved Universitetet i Wien. Gross er tilknyttet UiB ved Senter for vitskapsteori og Fysisk institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.01.2001, kl. 10.30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allegate 41

Kontaktpersoner:
Dominique Gross, tlf. 55 58 29 81
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a), epost: morten.steffensen@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.