Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2001

NY DOKTORGRAD

En minoritetskonflikt på Balkan

   
Cand. philol. Vemund Aarbakke disputerer 23 februar for dr. philos graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The Muslim Minority of Greek Thrace."

Etter den kalde krigen tok slutt har vi vært vitne til en rekke "etniske" konflikter på Balkan og i Øst-Europa. Vanligvis når bare de mest dramatiske begivenhetene frem til vestlige massemedia. Da er det imidlertid gjerne snakk om blodige sammenstøt, som har sine egne spilleregler. Denne avhandlingen forsøker imidlertid å ta for seg et tilfelle av etnisk spenning innenfor en normalt fungerende stat, og setter særlig fokus på minoritetens forsøk på å fremme sin sak med demokratiske midler.

Den muslimske minoriteten i gresk Trakia (hovedsaklig tyrkisk talende) ble unntatt fra den gresk-tyrkiske befolkningsutvekslingen etter første verdenskrig, som en motvekt til den gresk-ortodokse minoriteten i Istanbul. Etter en dramatisk reduksjonen av den gresk-ortodokse minoriteten, økte presset også på muslimene i Hellas. En systematisk diskriminering av minoriteten begynte under det greske militærdiktaturet (1967-1974).

Tiden etter 1974 var preget av minoritetens kamp for å få tilbake sine minoritets- og borgerrettigheter, inntil Hellas la om sin minoritetspolitikk som følge av internasjonalt press i 1991. Ved hjelp av et bredt anlagt kildemateriale (hovedsakelig på gresk og tyrkisk), blir det gitt en detaljert fremstilling av denne minoritetskonflikten på lokalt, nasjonalt, og internasjonalt nivå. Ikke minst innsikten i rivaliseringen innad blant minoritetspolitikerne, gjør det mulig å fremstille mange forhold som tidligere har vært ukjent.

Personalia:
Vemund Aarbakke (f. 1957) er oppvokst på Nesttun. Han tok hovedfagseksamen i balkanistikk ved Københavns Universitet i 1992. Etter et kort engasjement ved Chr. Michelsens Institutt begynte han som stipendiat i 1993 finansiert av Norges Forskningsråd, med arbeidsplass på Senter for mdtøsten og islamske studier ved UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.02.2001, kl. 10.15, Aud. 4, Juss-bygget (Dragefjellet), Magnus Lagabøtespl. 1.

Kontaktpersoner:
Seksjon for Midtøstens språk og kultur, tlf. 55 58 2860
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a), epost: morten.steffensen@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.