Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2001

NY DOKTORGRAD

Anemi og ernæringsmangler blant gravide i Nepal

   
Cand.med. Gunnar Tschudi Bondevik disputerer 7. september 2001 for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Anaemia and Nutritional Deficiencies in Pregnant Nepali Women”.

Anemi i forbindelse med svangerskap er en av de viktigste risikofaktorer for sykdom og død blant mødre og nyfødte i fattige land. Avhandlingen bygger på studier som beskriver anemi blant gravide i Nepal, med fokus på forekomst, sesongvariasjon, årsaker, samt risiko for kompliserte svangerskapsutfall.

Arbeidet viser at forekomsten av anemi blant gravide i Kathmandu var meget høy; 2 av 3 kvinner hadde en lav blodprosent. Det ble funnet en klar sesongvariasjon i risiko for anemi, med høyest forekomst om sommeren. Dette kan ha sammenheng med regntiden (fra mai til september) og kulturelle faktorer som bidrar til en variasjon i arbeidsbelastning, forekomst av infeksjoner, matvaner, samt tilgjengelighet og pris på matvarer.

Det ble observert en høy forekomst av mangel på jern og vitaminer blant de gravide. Dette kan skyldes de tradisjonelle nepalesiske matvaner, som i stor grad er basert på vegetarkost. I tillegg var mage-tarm infeksjoner utbredt blant kvinnene. Både ernæringsmangler og infeksjoner øker risikoen for anemi.

Gravide med alvorlig anemi hadde særlig stor risiko for kompliserte svangerskapsutfall, slik som lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og nyfødte barn med dårlig allmenntilstand. En tilsvarende øket risiko ble også funnet blant de yngste gravide og de med lavest kroppsmasse.

Avhandlingen viser at en bør vektlegge kostholdsråd, ernæringstilskudd samt forebygging og behandling av infeksjoner ved svangerskapskontrollene. Dette er spesielt viktig i forbindelse med regntiden. Bedret ernæring blant unge kvinner vil kunne ha en positiv effekt på helsetilstanden blant mødre og nyfødte i Nepal.

Personalia:
Gunnar Tschudi Bondevik er født i Rotterdam i 1960. Han avla embetseksamen i medisin ved Universitetet i Bergen i 1988, og har arbeidet ved Fylkessjukehuset på Stord og Haukeland Sykehus. I perioden 1991-1996 arbeidet Bondevik ved Tansen Hospital og Patan Hospital i Nepal. Siden 1996 har han arbeidet deltid som allmennpraktiserende lege på Bømlo. I samme periode har han vært deltidsansatt som stipendiat (finansiert av Norges Forskningsråd) ved Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen. Høsten 2000 var han gjesteforsker ved Department of Health Services, University of Washington, Seattle, USA.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.09.2001, kl. 10.15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland sykehus

Kontaktpersoner:
Gunnar Tschudi Bondevik, tlf. 53420844 , epost: gunnar.bondevik@cih.uib.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Anette W. Petersen, tlf. 55 58 90 34 (a),e-post: anette.petersen@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.