Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2000

NY DOKTORGRAD

Mus som modell for latent tuberkulose

Sabai Phyu disputerer fredag 6. oktober for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Mouse models for latent and slowly progressive tuberculosis: Host immune responses and importance of compartmentalization".
Tuberkulose er en av hyppigste årsakene til for tidlig død, særlig blant de fattige. Hos mennesker fører smitte med tuberkelbasiller oftest til en livslang infeksjon uten sykdom. En tredel av jordas befolkning har faktisk slik latent tuberkulose. Etter mange friske år kan smittsom lungetuberkulose plutselig bryte ut. Derfor vil sykdommen fortsette å være et stort problem langt inn i framtida. Det eneste midlet en har til å kontrollere den stadig økende tuberkuloseepidemien er å gi personer med smittsom lungetuberkulose antibiotika. Problemet er bare at resistens mot disse medisinene blir stadig hyppigere. Dersom en kunne hjelpe immunapparatet til å oppdage og drepe de slumrende basillene mens infeksjonen er latent, for eksempel ved hjelp av en slags vaksine, ville utsiktene vært mye lysere. Men vi vet nesten ingenting om forholdet mellom vert og mikrobe i denne fasen av infeksjonen, ganske enkelt fordi vi har manglet en dyremodell til å studere latent tuberkulose.

Tidligere dyremodeller for tuberkulose har vært brukt til å studere akutt, alvorlig infeksjon. Ved senter for internasjonal helse ved UiB har en de siste fem årene bygd opp en musemodell som både etterlikner latent tuberkulose og langsomt utviklende sykdom hos mennesker. Dette doktorarbeidet beskriver både hvordan en har etablert slike modeller og beskriver hva som skjer i forholdet mellom vert og mikrobe når immunapparatet har god tid til å holde et forsprang til basillene i utvikling. En slående ting var at immunresponsen viste seg å være helt forskjellig i lunger, lever og milt. Det forklarer hvorfor tuberkulose først og fremst rammer lungene. Ved å se på celler fra lungene kunne en også vise at basillene blir gjenkjent under latent infeksjon, og i milten sitter det hukommelsesceller som kan starte opp en immunreaksjon mot dem.

Dette arbeidet har skapt en helt ny basis for å utvikle nye redskaper for å kontrollere den globale tuberkuloseepidemien, ved at modellen kan brukes til å finne ut hvilke antigener slumrende basiller eksponerer, hva slags immunrespons som kan drepe dem og i siste omgang prøve ut "vaksiner" som kan sette i gang en slik immunrespons.

Personalia:
Sabai Phyu (39) er utdannet lege fra Myanmar (Burma). Hun har diplom i tropemedisin fra Universitetet i Bangkok og har siden 1986 praktisert som lege i Yangon (Rangon) og Thailand. I sin tid i Myanmar var hun aktiv i vaksineforskning, men gikk inn i heltids forskerutdanning i 1994 da hun kom til Senter for internasjonal helse ved UiB. Hun er i dag ansatt som forsker ved Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt, UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.10.2000, kl. 09.15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner:
Sabai Phyu, tlf. 55 97 55 52
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no