Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2000

NY DOKTORGRAD

Kronisk tuberkulose hos mus

Tehmina Mustafa disputerer 1. desember 2000 for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
Modeller for kronisk tuberkulose hos mus: Betydning av granulomers utseende og hvordan basillene unnslipper immuneresponsen.

Tuberkulose er en av de viktigste årsakene til dødsfall som kan forhindre. Særlig rammes voksne med forsørgeransvar, og bli et hinder for økonomisk utvikling i fattige land.

Oftest fører smitten til en livslang infeksjon uten tegn til sjukdom (latent tuberkulose). En tredel av verdens befolkning har faktisk latent tuberkulose. Den kan når som helst bryte ut i den smittsom tuberkulose (reaktivering), og derfor vil den forbli et stort problem langt inn i framtida. BCG-vaksinen kan ikke hindre reaktivering av latent infeksjon, og kontroll av smittespredning med antibiotika blir stadig vanskeligere p.g.a. medikamentresistens En må derfor utvikle nye redskaper. En vaksine som kan stoppe infeksjonen mens den er latent synes å være det beste redskapet.
Målet med dette arbeidet var å etablere infeksjonsmodeller i mus for kronisk tuberkulose, en for latent infeksjon, og en for langsomt progredierende infeksjon Avhandlingen beskriver de to modellene som ble utviklet. I modellen for langsomt progredierende tuberkulose var det mulig å beskrive tre distinkte faser: Den første fasen er helt uten sykdomssymptomer, men basillene formerer seg raskt og det danner seg små knuter (granulomer) av betennelsesceller i lungene. I den andre fasen stabiliserer basilletallet seg, men musene viser tegn på sykdom og granulomene utvikler seg til typiske "tuberkler". I den tredje fasen blir musene brått alvorlig sjuke og dør fortløpende. Betennelsen sprer seg i hele lungevevet, men basillene øker ikke sikkert i antall. Funnene tyder på at det er immunresponsen som plutselig endrer karakter.
I latent tuberkulose forblir musene friske og det er ingen tegn til betennelse i lungene, men et konstant antall levende basiller i vevet. Dette er det samme som man ser ved latent tuberkulose hos mennesker. Når en gir kortison til slike mus, utvikler de raskt sjukdom som likner på den tredje fasen i modellen med kronisk tuberkulose.

Forsøkene i denne avhandlingen førte til oppdagelsen av en helt ny mekanisme for å unnslippe vertens forsvar. Disse musemodellene for tuberkulose vil kunne være grunnleggende i arbeidet med å forstå biologien til tuberkulose, og vil kunne bidra til å finne ut hvordan en kan lage en vaksine som fører til utryddelse av basillene mens de enda slumrer i latent infeksjon.

Personalia:
Tehmina Mustafa (34) er utdannet lege fra Pakistan i 1988, og siden 1989 har hun praktisert som lege i hjemlandet. I 1995 begynte hun som forskningsstipendiat ved Senter for internasjonal helse, UiB. Hun er nå ansatt som forsker ved Senter for internasjonal helse ved UiB. Arbeidet er utført ved Broegelmans forskningslaboratorium, Odontologisk institutt og Senter for internasjonal helse ved UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.12.2000, kl. 10.15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland sykehus Prøveforelesning samme sted 30. november kl. 14.15.

Kontaktpersoner:
Tehmina Mustafa, Senter for internasjonal helse, UiB, tlf. 55974980
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no