Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2000

NY DOKTORGRAD

Mobile kommunikasjonssystemer

Halvard Movik Martinsen disputerer fredag 19. mai for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Sequence Design and Correlation."
Sekvenser er grunnleggende for mobile kommunikasjonssystemer. Neste generasjons mobiltelefonnett er basert på en teknologi kalt Code Division Multiple Access (CDMA), som i større grad enn tidligere er avhengig av sekvenser med spesielle egenskaper. Egenskapene til sekvensene gjør at kvaliteten på tale/data overføringene blir vesentlig bedre, vanskeliggjør avlytting/forstyrring og muliggjør flere samtidige brukere i et området.
Avhandling tar for seg design av nye sekvenser og egenskapene til disse for bruk i CDMA lignende kommunikasjons systemer.

Personalia:
Halvard Movik Martinsen (28) er oppvokst i Bergen. Han tok cand. scient. eksamen i 1996 ved Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen. I 1997 ble han ansatt som NFR-stipendiat ved samme institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.05.2000, kl. 13.15, Stort Auditorium, rom 2144, Høyteknologisenteret.

Kontaktpersoner:
Halvard Movik Martinsen, Tlf: 55 58 40 37, halvard@ii.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no