Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2000

NY DOKTORGRAD

Hormoner i infeksjonsforsvaret

Stein Frostad disputerer 4. februar for dr.med.-graden ved Universiteteti Bergen med avhandlingen: "Insulin-like growth factor-1 and hemoregulatory peptide: effects on normal and malignant myeloid cells"

Mange mennesker får svikt i beinmargens produksjon av bakteriedrepende celler. Slik svikt kan oppstå i forbindelse med cellegift-kurer ved kreftbehandling eller ved andre sykdommer som rammer beinmargen. Det kan da være nødvendig å tilføre nytt beinmargsvev som inneholder såkalte stamceller som gir opphav til ny beinmarg. Blod fra morkake inneholder slike stamceller som kan danne ny beinmarg. Det er allerede utført over 500 vellykkede overføringer av navlesnorsblod til pasienter med skadet beinmarg. Slik overføring av stamceller fra navlesnorsblod er således en god erstatning for vanlig beinmargstransplantasjon. Et problem ved slik behandling er at en morkake inneholder et begrenset antall beinmargsdannende celler. Foreløpig har derfor slik behandling hovedsakelig vært gitt til barn. Dersom en kan dyrke navlesnorsblod med stimulerende hormoner før pasienten får overført morkakeblodet kan en trolig også behandle voksne med overføring av navlesnorsblod. Stein Frostad har i sine studier beskrevet hvordan slike stamceller fra navlesnorsblod kan dyrkes og stimuleres til å gro raskere ved å tilføre et hormon som heter insulin-liknende vekstfaktor.

I prøveforelesningen "Høydosebehandling med stamcellestøtte/-transplantasjon ved ikke-maligne tilstander hos voksne" vil Stein Frostad ta opp en ny behandlingsform som har vært prøvd ved flere autoimmune sykdommer som multippel sklerose og leddgikt. Ved slike tilstander angriper kroppens immunforsvar pasientens eget vev. Denne behandlingen går ut på at man gir medikamenter som ødelegger kroppens immunforsvar, deretter får en overføring med stamceller som bygger opp et nytt immunforsvar.

Personalia:
Stein Frostad er fra Bergen og ble cand.med. ved Universitetet i Bergen i 1983. Stein Frostad har siden han var ferdig utdannet lege arbeidet ved Haukeland Sykehus. Han har mottatt stipend fra Norges Forskningsråd og fra Universitetet i Bergen. Doktorarbeidet utgår fra Institutt for indremedisin og Avdeling for patologi, Gades Institutt ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.02.2000, kl. 09.15, Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner:
Stein Frostad, tlf.55973113, e-mail: stein.frostad@haukeland.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no