Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2000

NY DOKTORGRAD

Innvandrerungdom og identitetsarbeid

Cand.polit. Mette Andersson disputerer 21.januar for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"‘All five fingers are not the same’. Identity work among ethnic minority youth in an urban Norwegian context".
Avandlingen drøfter begrepet «identitetsarbeid». Innvandrerungdoms identitetsarbeid analyseres ut fra den norske 90-tallsdebatten, der innvandrere og innvandrerungdom først og fremst har blitt assosiert med problemer. Avhandlingen drøfter hvordan en slik tilskriving av en kollektiv andre-status i Norge forhandles om og motarbeides i ungdommers identitetsarbeid, der betydningen av kjønn, generasjon, og etnisitet vektlegges spesielt. Analysen er basert på en sammenligning av livsfortellingene til ungdom som deltok i tre forskjellige samhandlingsarenaer på intervjutidspunktet: en idrettsklubb, en studentorganisasjon og byvankerarenaen. Disse arenaene analyseres som ulike typer av ungdomskulturer, der ungdom forhandler gamle identitetsmodeller og skaper nye. Analysen problematiserer hvordan slike konkrete sosiale fellesskap bryter ned gamle identitetsmodeller knyttet til nasjonalstat og etnisk gruppe, samtidig som de rekonstruerer og tilbyr nye forståelser av sosial og personlig identitet.

Personalia:
Mette Andersson (35) er født og oppvokst i Fredrikstad. Hun tok cand.polit.graden i sosiologi ved Universitetet i Bergen (UiB) i 1992, og arbeidet til 1995 som forsker ved Senter for Samfunnsforskning (SEFOS), UiB. Fra 1995-1999 har Andersson vært universitetsstipendiat ved Sosiologisk Institutt, UiB, og arbeider nå som forsker ved SEFOS.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.01.2000, kl. 10.15, Ulrike Phils Hus, Prof. Keysers gt. 1

Kontaktpersoner:
Mette Andersson, 55 58 97 32 (a), 55 32 13 61 (p), e-mail: Mette.Andersson@sefos.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no