UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Fjærmygg fra Kina

Associate prof. Xinhua Wang disputerer 12. mai 1999 for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

A Biosystematic Study on Chironomidae from China (Diptera)

Avhandlingen inkluderer 16 arbeider, de fleste arbeidene skrevet i samarbeid med ansatte ved Zoologisk museum i Bergen. Hovedtyngden av arbeidene er beskrivelser, revisjoner og stamtre-undersøkelser (fylogenier) av ulike slekter med en eller flere representanter i Kina. Ett av arbeidene er en liste over alle fjærmyggarter som til nå er kjent fra Kina, til sammen 472 arter i 137 slekter, og av disse er 86 arter kun funnet i Kina. Fem nye underarter, 29 nye arter og 4 nye slekter er beskrevet i arbeidene.

Det innledende arbeidet representerer et sammendrag av de øvrige og er et forsøk på å vise nåværende og tidligere tiders utbredelsesmønstre. Fem hovedtyper av ble funnet: 1) Fjærmygg som finnes over hele verden, såkalte kosmopolitter; 2) Fjærmygg som bare finnes på den nordlige halvkule, såkalt holarktisk utbredelse;  3) Arter som er utbredt i fjellområdene tvers over Asia; 4) Arter som viser at sydkontinentene engang hang sammen i det såkalte Gondwanaland for 100 til 200 millioner år siden; 5) Fjærmygg som kun er utbredt i Kina og Sørøst Asia, såkalte endemiske arter. Ulike biogeografiske metoder viser mange forbindelseslinjer mellom den østasiatiske og nordamerikanske faunaen, noe som kan forklares med spredning over Beringstredet  under siste istid, da Øst Asia og Nordamerika var forbundet med en landbro. Faunaen i Sørkina har derimot flere forbindelseslinjer med faunaen i Australia og Afrika og tyder på at den sørlige delen av Kina også utgjorde en del av Gondwanaland.

Personalia: Xinhua Wang er født i Neimonggul, Kina, i 1952. Han tok M.Sc. eksamen i 1975 ved Nankai universitetet i Tianjin, Kina, hvor han siden har vært ansatt. I 1993 ble han associate professor. Han har vært gjesteforsker ved Zoologisk museum i to perioder, den  siste fra 1998 til  1999.

Prøveforelesninger: Tirsdag 11. mai 1999 kl. 10.15, Historisk kafe, Zoologisk museum, Musepl.3. i selvvalgt emne:
"Biodiversity of China - Present situation and protection."
Tirsdag 11. mai 1999 kl. 13.15, samme sted i oppgitt emne: "Are Nematocera and Brachycera sistergroups? - towards a better understanding of the higher level phylogeny of Diptera".

Tidspunkt og sted for disputasen: Onsdag 12. mai kl. 10. 00, Historisk kafe, Zoologisk museum, Musepl. 3.

Kontaktpersoner: Xinhua Wang tlf. 55 58 82 78 (a), e-post xinhua.wang@zmb.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p).