UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD
 

Kjønnsroller i Øst-Sudan
Vibeke Vågenes disputerer 14. juni for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Women of Interior ? Men of Exterior. The Gender Order of Hadendowa Nomads, Red Sea Hills, Sudan.»

Avhandlingen beskriver og analyserer et kjønnssystem i Rødehavsfjellene i Øst-Sudan. Hadendowa (Beja) er en gruppe pastoralister som bor i et område som gjentatte ganger har vært rammet av alvorlig tørke. I tillegg har politisk-religiøse, økonomiske og sosiale endringsprosesser medført store sosiale endringer. Blant annet mistet de over 90 prosent av husdyrflokkene, og mange familier har flyttet fra små leire i fjellene til landsbyer og storbyen Port Sudan.

I avhandlingen gir Vågenes et etnografisk detaljert bilde av det lokale kjønnssystemet; hva det betyr å være mann og kvinne og hvordan relasjoner mellom kjønnene utvikler seg gjennom livsløpet. Videre setter avhandlingen viktige kjønnede 'tegn' (etterbyrden etter en fødsel, kroppen og dens omskjæring, klesdrakt og teltet) i sammenheng med sosial praksis for å belyse forholdet mellom kjønn som sosiale og symbolske konstruksjoner. Avhandlingen belyser også forholdet mellom sosial og kulturell endring, hva f.eks. nytt bosted og nye økonomiske aktiviteter betyr for kjønnssystemet. Kvinnene erorientert mot det indre og menn mot det ytre, både i sosial og symbolsk betydning.
Arbeidet går delvis imot de konvensjonelle analyser av islamske kjønnsroller fordi disse ofte er basert på forenklede, vestlige modeller om patriarki og kvinners underordnede posisjon. Hadendowa -kvinner er i meget liten grad å finne i det offentlige rom, men nettopp kvinners posisjon i de adskilte, indre sosiale rom gir dem makt, både overfor samfunnet, andre kvinner og menn.

Personalia:
Vibeke Vågenes er født i Bergen i 1963 , og ble cand.polit. i geografi ved UiB i 1990. Hun har vært doktorgradsstipend fra NUFU og fra Norges Forskningsråd, og er ansatt som stipendiat ved Senter for Utviklingsstudier / Institutt for Geografi, UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen: 14.juni, kl. 10.15 (prøveforelesning) og 13.15 (disputas) i auditoriet på U.Phils hus.

Kontaktpersoner: Vibeke Vågenes, tlf. 55 95 96 55  (a) 55 95 33 95 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no